| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/50/11 Rady Gminy Komańcza

z dnia 28 czerwca 2011r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych na terenie Gminy Komańcza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)

Rada Gminy Komańcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych w następujących wysokościach:

1) Za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości, rozliczających się od ilości (wyrażonej w m³) usuniętych odpadów w wysokości 70,11 zł/m³.

2) Za usuwanie od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych zmieszanych jak i zbieranych selektywnie w tzw. „w systemie otwartym” rozliczających się stawką ryczałtowa, w wysokości 5,18 zł miesięcznie od osoby.

3) Za zbieranie odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie, od właścicieli nieruchomości rozliczających się od ilości (wyrażonej w m³) usuniętych odpadów w wysokości 16,85 zł/m³.

4) Za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zbieranych selektywnie w workach o poj. 120 dm³ w wysokości 2,02 zł/worek.

5) Za odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości, zbieranych w workach o poj. 120 dm³ w wysokości 8,41 zł/worek.

6) Za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych zmieszanych jak i zbieranych selektywnie, pochodzących z gospodarstw agroturystycznych 10,36 zł/miejsce noclegowe/rok.

§ 2.

Stawki określone w §1 nie zawierają podatku VAT.

§ 3.

Opłaty za odbieranie odpadów komunalnych będą pobierane przez uprawnione do tego podmioty zgodnie z zasadami określonymi w umowach zawartych pomiędzy właścicielem nieruchomości, a uprawnionym podmiotem.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr XXXIX/198/09 Rady Gminy Komancza z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych na terenie Gminy Komańcza.

§ 5.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Komańcza.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Skrivanek Tłumaczenia i szkolenia językowe

Skrivanek jest agencją translatorską, która oferuje kompleksowe rozwiązania z zakresu tłumaczeń i szkoleń językowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »