| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/90/2011 Rady Miejskiej Jasła

z dnia 25 lipca 2011r.

zmieniająca Uchwałę Nr XII/90/2007 Rady Miejskiej Jasła z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art.19 pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm. ), w związku z art. 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Rada Miejska Jasła uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/90/2007 Rady Miejskiej Jasła z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie opłaty targowej zmienionej uchwałą Nr LXXIII/588/2010 Rady Miejskiej Jasła z dnia 30 sierpnia 2010 r. § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Za pobranie opłat, inkasentom wymienionym w ust. 2 pkt 1 i 2 przysługuje wynagrodzenie w wysokości 5 % pobranych kwot, a inkasentowi wymienionemu w ust. 2 pkt 3 przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10 % pobranych kwot. Wynagrodzenie będzie wypłacane inkasentowi comiesięcznie w terminie do 10 dnia następnego miesiąca. Inkasent nie jest upoważniony do samodzielnego potrącania swojego wynagrodzenia".

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Jasła.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego

2. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jasła


Elżbieta Bernal

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Wolny

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »