| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/64/2011 Rady Gminy Dydnia

z dnia 21 lipca 2011r.

w sprawie zmiany uchwały własnej z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach, wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach, wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz.613 z póź. zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z póź. zm.) i art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 roku Nr 136, poz. 969 z póź. zm.), Rada Gminy u c h w a l a:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Dydnia z dnia 14 grudnia 2006 roku Nr III/13/2006 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach, wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach, wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 1 „Deklaracja na podatek rolny” na końcu, po rubryce I, dodaje się zapis: „Pouczenie. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z póź. zm.)”.

2) w załączniku Nr 3 „Deklaracja na podatek leśny” na końcu, po rubryce G, dodaje się zapis: „Pouczenie. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z póź. zm.)”.

3) w załączniku Nr 5 „Deklaracja na podatek od nieruchomości„ na końcu, po rubryce H, dodaje się zapis: „Pouczenie. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z póź. zm.)”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Piotr Szul


Przewodniczący Rady Gminy


mgr Piotr Szul


Przewodniczący Rady Gminy


mgr Piotr Szul


Przewodniczący Rady Gminy


mgr Piotr Szul

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/64/2011
Rady Gminy Dydnia
z dnia 21 lipca 2011 r.
Zalacznik1.doc

Deklaracja na podatek rolny

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/64/2011
Rady Gminy Dydnia
z dnia 21 lipca 2011 r.
Zalacznik2.doc

deklaracja na podatek leśny

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/64/2011
Rady Gminy Dydnia
z dnia 21 lipca 2011 r.
Zalacznik3.doc

deklaracja na podatek od nieruchomości

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KRAUSE LEGAL Kancelaria prawna

Nasza kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną skierowaną do właścicieli firm rodzinnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »