| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 184/2011 Wojewody Podkarpackiego

z dnia 8 sierpnia 2011r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Olszanicy

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. przepisy wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, zm. Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889) – w porozumieniu z Komisarzem Wyborczym w Krośnie – zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy w Olszanicy w okręgu wyborczym Nr 2 obejmującym sołectwo Rudenka utworzonym dla wyboru Rady Gminy w Olszanicy w związku z wygaśnięciem mandatu radnego w tym okręgu stwierdzonym uchwałą Nr X/49/2011 Rady Gminy w Olszanicy z dnia 20 lipca 2011 r.

§ 2. W wyborach uzupełniających wybiera się jednego radnego w okręgu wyborczym wymienionym w § 1 zarządzenia.

§ 3. Datę wyborów uzupełniających wyznacza się na niedzielę przypadającą w dniu 16 października 2011 r.

§ 4. Dla wykonania czynności przewidzianych w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw określa się kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie zarządzenia na obszarze gminy.

WOJEWODA PODKARPACKI


MAŁGORZATA CHOMYCZ


Załącznik do Zarządzenia Nr 184/2011
Wojewody Podkarpackiego
z dnia 8 sierpnia 2011 r.

KALENDARZ WYBORCZY

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności wyborczej

do dnia 17 sierpnia 2011 r.

podanie do publicznej wiadomości wyborców zarządzenia Wojewody Podkarpackiego o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających;

do dnia 27 sierpnia 2011 r.

podanie do publicznej wiadomości wyborców, w formie obwieszczenia, informacji o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie wybieranych radnych oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej;

do dnia 27 sierpnia 2011 r.

zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Krośnie o utworzeniu komitetów wyborczych zamierzających zgłaszać listy kandydatów na radnego;

do dnia 29 sierpnia 2011 r.

zgłaszanie do Komisarza Wyborczego w Krośnie kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej;

do dnia 1 września 2011 r.

powołanie przez Komisarza Wyborczego w Krośnie Gminnej Komisji Wyborczej;

do dnia 16 września 2011 r. do godz. 24.00

zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej list kandydatów na radnego;

do dnia 23 września 2011 r.

zgłaszanie do Wójta Gminy kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej;

do dnia 25 września 2011 r.

przyznanie przez Gminną Komisję Wyborczą numerów dla zarejestrowanych list kandydatów; podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej;

do dnia 1 października 2011 r.

rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego zawierających numery list, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list;

do dnia 2 października 2011 r.

powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą Obwodowej Komisji Wyborczej; sporządzenie spisu wyborców w urzędzie gminy;

do dnia 6 października 2011 r.

składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

14 października 2011 r. godz. 24.00

zakończenie kampanii wyborczej;

dnia 15 października 2011 r.

przekazanie przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej spisu wyborców;

dnia 16 października 2011 r. godz. 8.00 – 22.00

przeprowadzenie głosowania;

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Gierus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »