| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/82/2011 Rady Gminy Jasienica Rosielna

z dnia 2 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w gminie Jasienica Rosielna

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 art.40 ust.1i art.41ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (z. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz .U. z 2010 r. Nr 95 poz.613 z późn. zm.) Rada Gminy w Jasienicy Rosielnej uchwala co następuje:

§ 1. Określa wysokość stawek podatku od nieruchomości w następujących wysokościach:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni - 0,84 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 4,33 zł

c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni, - 0,20 zł

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,60 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej - 17,00 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej - 10,24 zł

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m2 powierzchni użytkowej - 4,45 zł

e) od pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej - 1,40 zł

3) od budowli - 2 % wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLIV/330/2010 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 22 października 2010r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w gminie Jasienica Rosielna.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Śnieżek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Skibiński

Specjalista w zakresie prawa samorządowego, gospodarczego oraz spraw odszkodowawczych. Kancelaria prowadzi blog prawniczy „Filiżanka Prawa”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »