| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/83/2011 Rady Gminy Jasienica Rosielna

z dnia 2 listopada 2011r.

w sprawie zwolnień od podatków od nieruchomości w gminie Jasienica Rosielna

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 art.40 ust.1, art.41, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z póź. zm.) w związku z art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) Rada Gminy w Jasienicy Rosielnej uchwala co następuje:

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości w zakresie nie objętym zwolnieniami ustawowymi:

1) budynki lub ich części wykorzystywane na potrzeby ochrony przeciwpożarowej

2) budynki zajęte na potrzeby pomocy społecznej

3) budynki lub ich części zajmowane na potrzeby ochrony bezpieczeństwa publicznego

4) sieć kanalizacji sanitarnej w gminie Jasienica Rosielna

5) budynki lub ich części wykorzystywane na prowadzenie działalności kulturalnej

6) grunty oznaczone symbolem jako użytek gruntowy dr - drogi zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów i budynków.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLIV/331/2010 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 22 października 2010r. w sprawie zwolnień od podatków od nieruchomości w gminie Jasienica Rosielna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Śnieżek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »