| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/87/2011 Rady Gminy Jasienica Rosielna

z dnia 2 listopada 2011r.

w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w formie inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w gminie Jasienica Rosielna

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 art.40ust.1 art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) w związku z art.6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 roku Nr 136 poz.969 z późn. zm.) art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200 poz.1682 z późn. zm.) i art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz.613 z późn. zm.) Rada Gminy w Jasienicy Rosielnej uchwala co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa przez:

1) Sołtysów wsi Jasienica Rosielna i Orzechówka

2) Helena Zarych zamieszkała w Bliznem

3) Kazimiera Krzysik zamieszkała w Woli Jasienickiej

§ 2. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 7 % ściągniętych należności.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Jasienica Rosielna.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XLV/343/2010 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w formie inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w gminie Jasienica Rosielna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Śnieżek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KANCELARIA PRAWNA radca prawny Adam Sobota

Ekspert z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »