| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/88/2011 Rady Gminy Jasienica Rosielna

z dnia 2 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 art.40 ust.1, art.41,ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) w związku z art.10 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) Rada Gminy w Jasienicy Rosielnej uchwala co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:

1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) powyżej 3,5 tony do5,5 tony włącznie - 748,00 zł

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1210,00 zł

c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton - 1452,00 zł

2) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi

i dopuszczalna

masa całkowita

/w tonach /

Stawka podatku /w złotych/

nie

mniej

niż

mniej niż

Oś jezdna /osie jezdne/

z zawieszeniem pneumatycznym

lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Stawka

Stawka

Dwie osie

12

13

2101,00

2101,00

13

14

2101,00

2101,00

14

15

2101,00

2101,00

15

-

2101,00

2101,00

Trzy osie

12

17

2156,00

2156,00

17

19

2156,00

2156,00

19

21

2761,00

2761,00

21

23

2761,00

2761,00

23

25

2761,00

2761,00

25

-

2761,00

2761,00

Cztery osie i więcej

12

25

2882,00

2882,00

25

27

2882,00

2882,00

27

29

2882,00

2882,00

29

31

2882,00

2978,00

31

-

2882,00

2978,00

3) Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton: 1199,00 zł

4) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi

I dopuszczalna masa

Całkowita zespołu

Pojazdów: ciągnik

Siodłowy + naczepa,

Ciągnik balastowy +

Przyczepa /w tonach/

Stawka podatku /w złotych/

Nie

Mniej

Niż

Mniej

Niż

oś jezdna /osie jezdne/

z zawieszeniem pneumatycznym

lub zawieszeniem uznanym

za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Stawka

Stawka

Dwie osie

12

18

2156,00

2156,00

18

25

2288,00

2156,00

25

31

2288,00

2156,00

31

-

2288,00

2302,00

Trzy osie

12

40

2288,00

2156,00

40

-

2640,00

2978,00

5) Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 880,00 zł

6) Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi

I dopuszczalna masa

całkowita zespołu

pojazdów: naczepa

przyczepa + pojazd silnikowy/ w tonach/

Stawka podatku /w złotych/

nie

mniej

niż

mniej

niż

oś jezdna /osie jezdne/

z zawieszeniem pneumatycznym

lub zawieszeniem uznanym

za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Stawka

Stawka

Jedna oś

12

18

1309,00

1309,00

18

25

1375,00

1375,00

25

-

1375,00

1375,00

Dwie osie

12

28

1441,00

1441,00

28

33

1441,00

1441,00

33

38

1441,00

1672,00

38

-

1562,00

2156,00

Trzy osie

12

38

1551,00

1551,00

38

1551,00

1683,00

7) Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) od 10 i mniej niż15 - 1210,00 zł

b) równej 15 i mniejszej niż 30 miejsc - 1320,00 zł

c) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1551,00 zł

§ 2. 1. Dla pojazdów określonych w §1 pkt.1,3,5 i 7 wyprodukowanych przed 1990 r. stawki podatku zwiększa się i określa w wysokości:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 770,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1243,00 zł

c) powyżej 9 ton - 1518,00 zł

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton: 1243,00 zł

3) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 902,00 zł

4) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) od 10 i mniej niż 15 - 1254,00 zł

b) równej 15 i mniej niż 30 miejsc - 1386,00 zł

c) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1628,00 zł

2. Dla pojazdów, określonych w §1 pkt. 1,3 i 7 posiadających katalizatory stawki podatku zmniejsza się i określa się w wysokości:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie: 715,00 zł

b) od 5,5 tony do 9 ton włącznie: 1144,00 zł

c) powyżej 9 ton: 1386,00 zł

2) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton: 1133,00 zł

3) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) od 10 i mniej niż 15 - 1133,00 zł

b) równej 15 i mniej niż 30 miejsc - 1254,00 zł

c) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1485,00 zł

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy, zaś nadzór powierza się Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Gminy, Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XLV/342/2010 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 12 listopada 2010r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatków należnych od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Śnieżek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna założona w 2011 roku, będąca członkiem międzynarodowej firmy prawniczej GRATA International.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »