| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII//100/2011 Rady Gminy w Czarnej

z dnia 12 grudnia 2011r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) Rada Gminy w Czarnej uchwala co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, spółek nie mających osobowości prawnej oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej (DN-1), stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

2. Określa się wzór informacji na podatek od nieruchomości dla osób fizycznych ( IN-1), stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Czarnej.

§ 3. Traci moc uchwała nr VIII/65/2007 Rady Gminy w Czarnej z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2012.

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Bielówka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Sikora

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »