| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/313/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

z dnia 24 stycznia 2012r.

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr Nr XII/100/2011 Rady Gminy w Czarnej z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie po przeprowadzeniu postępowania nadzorczego dotyczącego uchwały Nr XII/100/2011 Rady Gminy w Czarnej z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości - działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 i art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) w związku z art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) stwierdza nieważność przedmiotowej uchwały w całości .

UZASADNIENIE

W dniu 12 grudnia 2011 r. Rada Gminy w Czarnej podjęła uchwałę Nr XII/100/2011 w sprawie określenia wzoru deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości.

Uchwała ta wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w dniu 3 stycznia 2012 r.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie uchwałą Nr I/6/2012 z dnia 10 stycznia 2012 r. wszczęło postępowanie nadzorcze w sprawie przedmiotowej uchwały. Badając powyższą uchwałę w trybie nadzoru Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie ustaliło następujący stan faktyczny: w § 1 ust.1 uchwały rada gminy określiła wzór deklaracji na podatek od nieruchomości dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, spółek nie mających osobowości prawnej oraz dla innych osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej (DN-1) stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały. Natomiast w §1 ust.2 ustaliła wzór informacji na podatek od nieruchomości dla osób fizycznych(IN-1) stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały. W załącznikach określono dane niezbędne do wymiaru i poboru podatku, określając między innymi przedmiot opodatkowania dotyczący prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług medycznych.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej zważyło, co następuje:

Zgodnie z art. 5 ust.1 pkt.2 lit. d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych przedmiot opodatkowania podatku od nieruchomości, dotyczy budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń. Wskazany przepis ustawy o podatkach i opłatach lokalnych określa przedmiot opodatkowania jako budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń. Określony przez Radę Gminy w Czarnej w badanej uchwale przedmiot opodatkowania ogranicza zakres przedmiotowy tylko do tych budynków lub ich części, które są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych. W myśl zaś przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – rozdział 3 działalność leczniczą wykonują także podmioty nie będące przedsiębiorcami. Ponadto ustalony przez ustawodawcę przedmiot opodatkowania jest pojęciem szerszym od ustalonego przez Radę Gminy w niniejszej uchwale.

Mając powyższe na względzie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie orzekło jak w sentencji.

Na niniejszą uchwałę Gminie przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KPRF Law Office

Nowy wymiar obsługi prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »