| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/140/2012 Rady Miejskiej w Oleszycach

z dnia 27 stycznia 2012r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za przyjmowanie odpadów na gminne wysypisko odpadów stałych w m. Futory

Działając na podstawie art. 7   ust. 1, pkt 3   i 15, art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001 r., Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 4, ust 1, pkt 2   ustawy z   dnia 20 grudnia 1996 r. o   gospodarce komunalnej (tekst jednolity: Dz. U. z   2011 r., Nr 45, poz. 236 z   późn. zm.) Rada Miejska w   Oleszycach na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w   Oleszycach ustala, co następuje:  

§   1.   Ustala się opłaty za przyjęcie odpadów na gminnym wysypisku odpadów stałych w   m. Futory jak w   załączniku nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Oleszyce.  

§   3.   Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji Polityki Socjalnej i   Komunalnej Rady Miejskiej w   Oleszycach.  

§   4.   Traci moc Uchwała Nr XVII/131/2011 Rady Miejskiej w   Oleszycach z   dnia 30 grudnia 2011 roku.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz zostanie podana do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń.  


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XVIII/140/2012    
Rady Miejskiej w   Oleszycach    
z dnia 27 stycznia 2012 r.  
 

Opłaty za przyjęcie odpadów na gminnym wysypisku odpadów stałych w   m. Futory  

 

Wyszczególnienie  

Kod  

Cena*  
(zł/tona)  

skratki  

19 08 01  

136,50  

zawartość piaskowników  

19 08 02  

68,25  

niesegregowane odpady komunalne  

20 03 01  

260,00  

* Do cen określonych w   tabeli, zgodnie z   obowiązującymi przepisami należy doliczyć podatek od towarów i   usług VAT. Obecnie stawka podatku wynosi 8   %.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KPRF Law Office

Nowy wymiar obsługi prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »