| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/95/2011 Rady Gminy Niwiska

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmian.) oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zmian.), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Kolbuszowskiego Rada Gminy Niwiska uchwala, co następuje:

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogi niezbędne do komunikacji publicznej o znaczeniu lokalnym położone w Gminie Niwiska, określone w poniższym wykazie:

Lp.

Nazwa drogi

Długość drogi

Miejscowość

Nr ewidencyjny działki

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

10*

11*

12*

13*

14*

15*

16

Trześń- basen

0, 366 km

Trześń

117/14

17*

18*

19*

20*

21

Przyłęk- do ujęcia wody

0, 257 km

Przyłęk

777/8, 887/3, 888, 892/1, 1088/4, 1090/2

22

Kosowy- Góra

0, 802 km

Kosowy

531/2, 354/5, 364/2, 559/2, 561/1, 860/1, 863/2, 406/2, 343/2, 539/2, 552/2, 557/1, 384/2, 861/2, 865/2, 858/1, 353/2, 540/2, 556/2, 560/3, 572/2, 862/2, 870/2

23

Hucina- Górka

0, 788 km

Hucina

187/2, 206/4, 219/2, 225/2, 242/2, 248/2, 252/2, 276/1, 341/1, 204/1, 211/1, 260/1, 193/2, 207/2, 220/4, 226/2, 238/2, 246/2, 251/4, 334/3, 188/1, 209/1, 221/3, 194/2, 208/2, 222/2, 235/2, 243/2, 250/6, 250/8, 342/1, 195/1, 210/1, 221/5, 223/1, 228/2, 229/1, 230/1, 236/1, 241/1, 239/1, 244/1, 249/1, 247/1, 253/1, 224, 251/2

24*

§ 2. Przebieg dróg, o których mowa w § 1 przedstawiony jest na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niwiska.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Wacław Pogoda

* wobec postanowień zawartych w § 1 w części oznaczonej w tabeli liczbą porządkową od 1 do 15, od 17 do 20 i 24 niniejszej uchwały została stwierdzona nieważność w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Podkarpackiego Nr P.II.4131.2.8.2012 z dnia 31 stycznia 2012r.

Załącznik do Uchwały Nr XV/95/2011
Rady Gminy Niwiska
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik graficzny

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia

branżowa organizacja pracodawców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »