| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/120/2012 Rady Gminy Krasne

z dnia 9 lutego 2012r.

w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.), art. 6   ust.12 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r o   podatkach i   opłatach lokalnych (Dz. U. z   2006r. Nr 121 poz. 844 z   późn. zm.), art. 6   „b” ustawy z   dnia 15 listopada 1984r o   podatku rolnym (t.j. Dz. U. z   2006r. Nr 136 poz. 969 z   późn. zm.), oraz art.6 ust.8 ustawy z   dnia 30 października 2002 r. o   podatku leśnym (t.j. w   Dz. U. z   2002r. Nr 200 poz. 1682 z   późn. zm.), art. 47 § 4a ustawy z   dnia 29.08.1997r. ordynacja podatkowa (Dz.U. z   2005r. Nr 8   poz. 60 ze zm.)  

Rada Gminy Krasne  
uchwala co następuje   :  

§   1.   1.   Zarządza się pobór podatku rolnego, leśnego i   od nieruchomości od osób fizycznych w   drodze inkasa.  

2.   Na inkasentów poboru podatków, o   których mowa w   ust.1 wyznacza się:  

1)   Katarzynę Pocheć                 - Sołectwo Krasne  

2)   Eugenię  Wąs                 - Sołectwo Malawa  

3)   Elidę Jachowicz                 - Sołectwo Strażów  

4)   Zofię Szubart                 - Sołectwo Palikówka  

3.   Pobrany podatek inkasenci będą wpłacać do kasy Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy najpóźniej 3   dnia od daty pobrania.  

§   2.   Wynagrodzenie dla inkasentów za inkaso podatków określonego w   § 1   ust.1 ustala się w   wysokości 7   % kwoty zainkasowanej.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   4.   Traci moc uchwała Nr IV/17/2007 Rady Gminy Krasne z   dnia 19 lutego 2007 roku w   sprawie zarządzenia poboru podatków w   drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie czternastu dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Krasne  


Stanisław   Kunysz

 

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

3 Z Kancelaria Radcy Prawnego Izabela Odziemiec

ekspert z zakresu prawa pracy i prawa cywilnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »