| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/188/12 Rady Miasta Sanoka

z dnia 28 lutego 2012r.

w sprawie dodatkowego oznaczenia taksówek na terenie miasta Sanoka

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r.   o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 15 ust. 7   ustawy z   dnia 15 listopada 1984r.   Prawo przewozowe   (Dz. U. z   2000r. Nr 50, poz. 601 z   późn. zm.), po zasięgnięciu opinii związków zawodowych  

Rada Miasta Sanoka  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Wprowadza się obowiązek stosowania jednolitego, dodatkowego oznaczenia dla taksówek osobowych na terenie miasta Sanoka.  

§   2.   Oznaczenia, o   którym mowa w   § 1   obejmują:  

1)   emblemat z   herbem miasta Sanoka, napisem Sanok i   nr boczny taksówki, wykonany z   folii, umieszczony na przednich drzwiach taksówki (prawych i   lewych) w   środkowej ich części wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1   do niniejszej uchwały;  

2)   identyfikator kierowcy taksówki - umieszczony wewnątrz pojazdu, na desce rozdzielczej – w   miejscu widocznym dla pasażera, zapewniającym możliwość odczytania zawartych w   nich informacji, obejmujących: numer boczny taksówki; zdjęcie kierowcy; imię i   nazwisko kierowcy; numer licencji wydanej przez Burmistrza Miasta Sanoka; pieczęć i   podpis organu licencyjnego, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2   do niniejszej uchwały;  

3)   cennik usług za przewozy taksówką wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3   do niniejszej uchwały. Cennik usług winien być naklejony na tylnych szybach drzwi taksówki prawych i   lewych, w   górnym rogu. Cennik usług powinien być widoczny dla pasażera z   zewnątrz i   wewnątrz taksówki.  

§   3.   Przedsiębiorcy wykonujący transport drogowy taksówką w   dniu wejścia w   życie niniejszej uchwały, obowiązani są do zmiany posiadanych oznaczeń, które nie spełniają wymogów określonych w   niniejszej uchwale, nie później niż do dnia 31.08.2012r.  

§   4.   Traci moc uchwała Rady Miasta Sanoka Nr LVI/333/94 z   dnia 6   maja 1994r.   w sprawie dodatkowego oznakowania taksówek osobowych i   bagażowych zarejestrowanych na terenie miasta Sanoka   oraz uchwała Rady Miasta Sanoka Nr III/10/98 z   dnia 1   grudnia 1998r.   o zmianie uchwały w   sprawie dodatkowego oznakowania taksówek osobowych i   bagażowych   zarejestrowanych na terenie miasta Sanoka   .  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sanoka.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego  

 

 

 

Przewodniczący  


Jan   Oklejewicz

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/ 188 /12

Rady Miasta Sanoka z dnia 28 lutego 2012r.

             

 

 

 

 

 

 

Wzór emblematu z herbem miasta Sanoka, napisem Sanok i nr bocznym taksówki:

- prostokąt o zaokrąglonych narożnikach o wymiarach:

- 150 mm, długość 250 mm;

- napis SANOK (niebieskie litery o wysokości 20 mm);

- TAXI (czarne litery o wysokości 45 mm);

- numerem boczny taksówki (czerwone cyfry o wysokości 70 mm – obrysowane czarną linią). Tło emblematu – żółty, w lewym dolnym rogu herb miasta w obowiązujących kolorach,
o wymiarach: wysokość 85 mm, szerokość 52 mm), całość obrysowana czarną linią.

 

 

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/188/12

Rady Miasta Sanoka z dnia 28 lutego 2012 r.

 

 

 

 

 

 

 

Wzór identyfikatora kierowcy taksówki: prostokąt o długości 135 mm i wysokości
60 mm, koloru białego, czarne napisy.

 

 

 

 

 

infoRgrafika


 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/188/12

Rady Miasta Sanoka z dnia 28 lutego 2012 r.

 

 

 

 

 

Wzór cennika opłat za przewozy taksówką –dwustronny prostokąt o wymiarach: wysokość 100 mm, szerokość 180 mm;

- tło tabliczki białe, napisy w czarnym kolorze;

- druk cen – czcionka Arial, rozmiar czcionki minimum 26 pkt.

 

OPŁATY ZA PRZEWOZY TAXI

 

DLA STREFY  1 i 2:

Opłata początkowa                                                                                                                                 0 zł

Opłata za godzinę postoju                                                                                                                       0 zł

Opłata za przejazd 1 km:

TARYFA 1                 Sanok, dni robocze, 6 00 – 22 00                                                         0 zł

TARYFA 2                 Sanok, niedziele i święta, 22 00 – 6 00                                           0 zł

TARYFA 3                 poza Sanokiem, dni robocze, 6 00 – 22 00                                              0 zł

TARYFA 4               poza Sanokiem, niedziele i święta, 22 00 – 6 00                                 0 zł

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Wicha-Gajek

Koordynator ds. Marketingu i PR Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »