| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/98/2012 Rady Gminy Pysznica

z dnia 1 marca 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 6   ust.2 i   4 ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2005 r.. Nr 236, poz.2008 z   późn. zm.)   Rada Gminy Pysznica  

uchwala   , co następuje:  

§   1.   W uchwale Nr VIII/51/2011 Rady Gminy w   Pysznicy z   dnia 30 czerwca 2011 r.w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w   zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych wprowadza się następującą zmianę:  

§   1.   ust.2 otrzymuje brzmienie:  

2.   Ustala się następujące górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługę odbioru odpadów komunalnych zbieranych i   odbieranych w   sposób selektywny:  

5,50 zł netto od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość za miesiąc,  

80,00,00 zł netto za 1   m 3   od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, instytucji i   innych osób prawnych. .

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pysznica.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14-tu dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Józef   Gorczyca

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Barchan

Ekspert ds. Leasingu, Menedżer

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »