| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/103/2012 Rady Powiatu Mieleckiego

z dnia 7 lutego 2012r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/266/10 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany wysokości kwoty stanowiącej podstawę przyznawania niektórych świadczeń z pomocy społecznej

Na podstawie podstawie art. 4   ust. 1   pkt 3, art. 12 pkt 11 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z   2001 r., Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.), art. 90a ust. 1   ustawy  
z dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (tj. Dz. U. z   2009 r., Nr 175, poz. 1362 z   późn. zm.),  

Rada Powiatu Mieleckiego  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Uchyla się uchwałę Nr XXXVI/266/10 Rady Powiatu Mieleckiego z   dnia 7   czerwca 2010 r.  
w sprawie zmiany wysokości kwoty stanowiącej podstawę przyznawania niektórych świadczeń z   pomocy społecznej z   zastrzeżeniem § 2   niniejszej uchwały.  

§   2.   Dla osób, które opuściły domy pomocy społecznej dla dzieci i   młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z   małoletnimi dziećmi i   kobiet w   ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, którym na mocy decyzji administracyjnej wydanej przed dniem wejścia w   życie niniejszej uchwały przyznano:  

1.   pomoc pieniężną na usamodzielnienie;  

2.   pomoc na kontynuowanie nauki;  

3.   pomoc na zagospodarowanie w   formie rzeczowej, stosuje się zapisy uchwały określonej w   § 1   niniejszej uchwały.  

§   3.   Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Staroście.  

§   4.   Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawuje Komisja Rodziny, Zdrowia i   Pomocy Społecznej.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z   mocą od 1   stycznia 2012 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego  


Henryk   Niedbała

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Kobyliński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »