| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 1/12 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

z dnia 4 czerwca 2012r.

w sprawie rezerwatu przyrody "Pniów"

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.1) ) zarządza się, co następuje.

§ 1. Rezerwat przyrody pod nazwą "Pniów" zwany dalej „rezerwatem”, obejmuje trzy stawy położone w miejscowości Pniów, gmina Radomyśl nad Sanem.

§ 2. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych naturalnego stanowiska chronionego gatunku rośliny wodnej - orzecha wodnego Trapa natans .

§ 3. W skład rezerwatu wchodzą działki ewidencyjne o numerach 725 oraz 726/10 (część) o łącznej powierzchni 4,65 ha, położone w miejscowości Pniów, gmina Radomyśl nad Sanem (stan na 1 czerwca 2010 r.).

§ 4. Przebieg granicy rezerwatu przedstawiono w załączniku do zarządzenia.

§ 5. Określa się dla rezerwatu:

1) rodzaj rezerwatu: wodny (W);

2) ze względu na dominujący przedmiot ochrony: typ: florystyczny (PFI), podtyp: roślin zielnych i krzewinek (rzk);

3) ze względu na główny typ ekosystemu: typ: wodny (EW), podtyp: jezior mezotroficznych i eutroficznych oraz stawów (jm).

§ 6. Nadzór nad rezerwatem sprawuje Wójt Gminy Radomyśl nad Sanem.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Regionalnemu Konserwatorowi Przyrody w Rzeszowie.

§ 8. Traci moc Zarządzenie Ministra Leśnictwa z 20 marca 1956 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M. P. Z 1956 r. Nr 32 poz. 408), za wyjątkiem § 1 w części dotyczącej utworzenia rezerwatu przyrody w miejscowości Pniów.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

1) Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 224, poz. 1337.

Załącznik do Zarządzenia Nr 1/12
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
z dnia 4 czerwca 2012 r.
Zalacznik1.JPG

Załącznik do zarządzenia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »