| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/95/12 Rady Gminy w Cmolasie

z dnia 13 marca 2012r.

w sprawie ustalenia sieci i granic obwodów publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Cmolas oraz ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 14a i   art. 17 ust. 4   ustawy z   dnia 7   września 1991r. o   systemie oświaty (Dz. U   z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z   późn. zm.) uchwala się, co następuje:  

§   1.   Ustala się sieć publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Cmolas:  

1.   Szkoła Podstawowa w   Hadykówce  

2.   Szkoła Podstawowa w   Ostrowach Baranowskich  

3.   Szkoła Podstawowa w   Ostrowach Tuszowskich  

4.   Szkoła Podstawowa w   Porębach Dymarskich  

5.   Zespół Szkół w   Trzęsówce  

6.   Zespół Szkół w   Cmolasie  

§   2.   Ustala się następujące granice obwodów publicznych szkół wymienionych w   § 1:  

1.   Do obwodu Szkoły Podstawowej w   Hadykówce należy sołectwo Hadykówka.  

2.   Do obwodu Szkoły Podstawowej w   Ostrowach Baranowskich należy sołectwo Ostrowy Baranowskie.  

3.   Do obwodu Szkoły Podstawowej w   Ostrowach Tuszowskich należy sołectwo Ostrowy Tuszowskie i   Toporów.  

4.   Do obwodu Szkoły Podstawowej w   Porębach Dymarskich należy sołectwo Poręby Dymarskie.  

5.   Do obwodu Zespołu Szkół w   Trzęsówce należy wieś Trzęsówka.  

6.   Do obwodu Zespołu Szkół w   Cmolasie:  

a)   Szkoły Podstawowej im. prof. Jana Czekanowskiego w   Cmolasie należą:  

-   dla klas I-III sołectwa: Cmolas , Jagodnik i   Dąbrówka,  

-   dla klas IV-VI sołectwa: Cmolas, Dąbrówka, Jagodnik, Ostrowy Baranowskie.  

b)   Publicznego Gimnazjum w   Cmolasie im. Ks. Wojciecha Borowiusza należą sołectwa: Cmolas, Dąbrówka, Jagodnik, Hadykówka, Poręby Dymarskie, Ostrowy Baranowskie, Ostrowy Tuszowskie i   Toporów.  

§   3.   Ustala się sieć oddziałów przedszkolnych w   szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Cmolas:  

1.   Oddział przedszkolny w   Szkole Podstawowej w   Hadykówce,  

2.   Oddział przedszkolny w   Szkole Podstawowej w   Ostrowach Baranowskich,  

3.   Oddział przedszkolny w   Szkole Podstawowej w   Ostrowach Tuszowskich,  

4.   Oddział przedszkolny w   Szkole Podstawowej w   Porębach Dymarskich,  

5.   Oddział przedszkolny w   Zespole Szkół w   Trzęsówce – w   szkole podstawowej,  

6.   Oddział przedszkolny w   Zespole Szkół w   Cmolasie – w   Szkole Podstawowej im. prof J. Czekanowskiego.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cmolas.  

§   5.   Tracą moc następujące uchwały:  

1.   Uchwała Nr IX/63/07 Rady Gminy w   Cmolasie z   dnia 27 lipca 2007r. w   sprawie ustalenia sieci i   granic obwodów publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Cmolas,  

2.   Uchwała Nr XVII/114/08 Rady Gminy w   Cmolasie z   dnia 27 marca 2008r. zmieniająca uchwałę w   sprawie ustalenia sieci i   granic obwodów publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Cmolas,  

3.   Uchwała Nr XVI/121/04 Rady Gminy w   Cmolasie z   dnia 28 kwietnia 2004r. w   sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w   szkołach podstawowych,  

4.   Uchwała Nr XVII/113/08 Rady Gminy w   Cmolasie z   dnia 27 marca 2008r. zmieniająca uchwałę w   sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w   szkołach podstawowych.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy w   Cmolasie  


Stanisław   Sukiennik

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Wieczorek

Adwokat, autorka bloga DEWELOPERSKI.com

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »