| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/107/2012 Rady Gminy Kuryłówka

z dnia 30 lipca 2012r.

w sprawie zmiany statutu sołectwa Jastrzębiec

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 7, art. 35, art. 40 ust. 2   pkt 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U   z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z   mieszkańcami sołectwa Jastrzębiec Rada Gminy Kuryłówka uchwala, co następuje :  

§   1.   W uchwale Nr XLII/259/10 Rady Gminy Kuryłówka z   dnia 9   kwietnia 2010 r. w   sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Jastrzębiec (ogłoszonej w   Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 32, poz. 731 z   dnia 30 kwietnia 2010 r.) wprowadza się następujące zmiany:  

1)   w § 14 ust 7   otrzymuje brzmienie:  

7.   W   przypadku zgłoszenia jednego kandydata na sołtysa wyborów nie przeprowadza się, a   za wybranego na sołtysa uważa się zgłoszonego kandydata ;

2)   w § 15 dodaje się ust. 9   w brzmieniu:  

9.   Ważność wyborów sołtysa stwierdza Rada Gminy Kuryłówka w   obwieszczeniu o   wynikach wyboru .

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  


Stanisław   Kotulski

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Wicha-Gajek

Koordynator ds. Marketingu i PR Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »