| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/107/2012 Rady Gminy Kuryłówka

z dnia 30 lipca 2012r.

w sprawie zmiany statutu sołectwa Jastrzębiec

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 7, art. 35, art. 40 ust. 2   pkt 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U   z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z   mieszkańcami sołectwa Jastrzębiec Rada Gminy Kuryłówka uchwala, co następuje :  

§   1.   W uchwale Nr XLII/259/10 Rady Gminy Kuryłówka z   dnia 9   kwietnia 2010 r. w   sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Jastrzębiec (ogłoszonej w   Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 32, poz. 731 z   dnia 30 kwietnia 2010 r.) wprowadza się następujące zmiany:  

1)   w § 14 ust 7   otrzymuje brzmienie:  

7.   W   przypadku zgłoszenia jednego kandydata na sołtysa wyborów nie przeprowadza się, a   za wybranego na sołtysa uważa się zgłoszonego kandydata ;

2)   w § 15 dodaje się ust. 9   w brzmieniu:  

9.   Ważność wyborów sołtysa stwierdza Rada Gminy Kuryłówka w   obwieszczeniu o   wynikach wyboru .

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  


Stanisław   Kotulski

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »