| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/204/2012 Rady Gminy Czarna

z dnia 14 sierpnia 2012r.

w sprawie zmiany statutu Gminy Czarna stanowiącego załącznik do uchwały własnej nr XLIV/464/2010 z dnia 29 października 2010r

Na podstawie art. 3   ust.1, art. 18 ust.2 pkt 1, art. 22 oraz art. 40 ust. 2   pkt 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) Rada Gminy w   Czarnej uchwala, co następuje:  

§   1.   Zmienia się statut Gminy Czarna stanowiący załącznik do uchwały własnej nr XLIV/464/2010 z   dnia 29 października 2010r. w   sprawie uchwalenia statutu Gminy Czarna i   uchylenia uchwały własnej nr V/45/03 z   dnia 15 kwietnia 2003r. w   ten sposób, że:  

1.   § 75 ust. 4   otrzymuje nowe brzmienie:  

4.   Do kompetencji Wójta należy m.in. powoływanie i   odwoływanie zastępcy wójta oraz określanie zakresu jego kompetencji. .

2.   skreśla się § 75 ust. 5,  

3.   Załącznik nr 4   do statutu otrzymuje brzmienie określone w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Czarna.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Zdzisław   Jaromi

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXII/204/2012    
Rady Gminy Czarna    
z dnia 14 sierpnia 2012 r.  
 

„Załącznik Nr 4  
do Statutu Gminy Czarna  

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Czarna  

1.   Urząd Gminy w   Czarnej  

2.   Gminna Biblioteka Publiczna w   Czarnej  

3.   Gminny Ośrodek Kultury i   Rekreacji w   Czarnej  

4.   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w   Czarnej  

5.   Zakład Usług Komunalnych w   Czarnej  

6.   Przedszkole Publiczne Gminy Czarna w   Czarnej  

7.   Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i   Przedszkoli w   Czarnej  

8.   Zespół Szkół w   Czarnej  

9.   Zespół Szkół w   Dąbrówkach  

10.   Zespół Szkół w   Krzemienicy  

11.   Zespół Szkół w   Medyni Głogowskiej  

12.   Zespół Szkół w   Medyni Łańcuckiej  

13.   Zespół Szkół w   Woli Małej  

14.   Zespół Szkół w   Zalesiu.”  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Kujawska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »