| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/208/12 Rady Gminy Raniżów

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/160/05 Rady Gminy w Raniżowie z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Raniżów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity - Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Gminy Raniżów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/160/05 Rady Gminy w Raniżowie z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Raniżów (Dz. Urz. Woj. Podka. Nr 69, poz. 1037; z 2005 r. Nr 151, poz. 2574; z 2006r. Nr 141, poz. 2080; z 2008r. Nr 25, poz. 617) § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Wysokość stypendium szkolnego w zależności od dochodu na osobę w rodzinie, ustala się w następujący sposób:

Dochód na osobę w rodzinie

Miesięczna wysokość stypendium szkolnego (jako % pełnej wysokości miesięcznego stypendium szkolnego)

od 0 do 200,00 zł netto

do 100% pełnej wysokości kwoty stypendium szkolnego

od 201,00 zł netto do 456,00 zł netto

do 50% pełnej wysokości kwoty stypendium szkolnego ”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raniżów .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Rzeszutek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Barnik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »