| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/153/2012 Rady Gminy w Rokietnicy

z dnia 6 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r o   samorządzie gminnym / Dz.U.z 2001 Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami / oraz art. 5   ust. 1   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych / jednolity tekst Dz.U.z 2010 r Nr 95, poz. 613 ze zmianami / Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012 sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w   podatkach i   opłatach lokalnych w   2013 r /M.P z   14 sierpnia 2012 poz. 587 /Rada Gminy w   Rokietnicy uchwala :  

§   1.   1.   Stawki podatku od nieruchomości :  

1)   od gruntów :  

a)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków – 0,56 zł od 1   m 2   powierzchni;  

b)   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,70 zł od 1   ha powierzchni;  

c)   pozostałych , w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,04 zł od 1   m2 powierzchni;  

2)   od budynków lub ich części :  

a)   mieszkalnych - 0,27 zł od 1   m 2   powierzchni użytkowej;  

b)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 13,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;  

c)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 4,30 zł od 1   m2 powierzchni użytkowej;  

d)   związanych z   udzieleniem świadczeń zdrowotnych, w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń zdrowotnych – 4,40 zł od 1   m2 powierzchni użytkowej;  

e)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 2,90 zł od 1   m 2   powierzchni użytkowej;  

3)   od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4   ust.1 pkt 3   i ust. 3- 7.  

§   2.   Traci moc uchwała Rady Gminy w   Rokietnicy Nr XIII/67/2011 z   dnia 10 listopada 2011 r w   sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.  

§   3.   Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 – tu dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i   ma zastosowanie od 1   stycznia 2013 r .  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »