| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/202/2012 Rady Gminy Leżajsk

z dnia 20 listopada 2012r.

o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)[1]) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn.zm.)[2]) Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XXIX/188/2012 Rady Gminy Leżajsk z 30 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok , wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 pkt. 2 lit. d otrzymuje brzmienie:

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - od 1 m2powierzchni użytkowej - 4,44 zł ,.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2013 roku

Przewodniczący Rady


Dariusz Mędrek


[1]) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; zm. Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; zm. Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167 poz.1759; zm. Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; zm. Dz.U. z 2006r.  Nr 17, poz 128, Nr 181, poz 1337; zm. Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,  Nr 173, poz. 1218 zm. Dz.U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, zm. Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; zm. Dz.U. z 2010r.  Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; zm. Dz.U. z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego opublikowano w Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz.620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »