| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/143/2012 Rady Gminy Niebylec

z dnia 27 listopada 2012r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Niebylec

              Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6   l ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz. U. z   2012 r. poz. 391) oraz art. 10 ust. 1   ustawy z   dnia 1   lipca 2011 r. o   zmianie ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.   U. z   2011 r. Nr 152 poz. 897) Rada Gminy Niebylec uchwala co następuje:  

§   1.   1.   Ustala się obowiązek uiszczania przez właścicieli nieruchomościzamieszkałych opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania kwartalnie, z   terminem płatności do ostatniego dnia drugiego miesiąca kwartału kalendarzowego.  

2.   Dopuszcza się wnoszenie opłaty kwartalnej w   dwóch równych ratach miesięcznych z   zachowaniem terminu płatności, o   którym mowa w   ust. 1.  

3.   Opata, o   której mowa w   ust. 1   wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości, o   których mowa w   ust.1 na konto nr 71 9168 1030 0260 1007 2000 0010.  

§   2.   Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Niebylec.  

§   3.   Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rozwoju Gospodarczego i   Budżetu Rady Gminy w   Niebylcu.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   lipca 2013 roku i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy  


mgr   Danuta   Lęcznar

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »