| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/149/2012 Rady Gminy Domaradz

z dnia 16 listopada 2012r.

w sprawie podziału Gminy Domaradz na stałe obwody głosowania , ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z   dnia 08 marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz  art. 12 § 1,§ 2,  § 3, § 11,§ 12 i   § 13 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz.112 ze zm.)w związku z   art. 14 i   art. 16  ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. –Przepisy wprowadzające ustawę-Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 113 ze zm.)  Rada Gminy uchwala co następuje :  

§   1.   Dokonuje się podziału  Gminy Domaradz na stałe obwody głosowania, ustala się ich numery i   granice oraz siedziby obwodowych  komisji wyborczych, jak w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§   2.   Ustalony w   § 1   podział na obwody głosowania w   przypadku wyborów samorządowych będzie miał zastosowanie dopiero od wyborów przeprowadzonych w   związku z   upływem bieżącej kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   4.   1.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym      Województwa Podkarpackiego.  

2.   Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

3.   Od uchwały wyborcom, w   liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do      Komisarza Wyborczego w   Krośnie w   terminie 5   dni od daty podania jej do publicznej      wiadomości.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Wanda   Krupa

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXI/149/2012    
Rady Gminy Domaradz    
z dnia 16 listopada 2012 r.  

 

Nr  
obwodu  
głosowania  

Granice obwodu głosowania  

1  

Barycz  
Golcowa  


od Nr 586 do Nr 613  

2  

Domaradz  
Domaradz  

od Nr 1   do Nr   87  
od Nr 572 do Nr 740  

3  

Domaradz  
Domaradz  

od Nr   88 do Nr 571  
od Nr 761 do Nr 816  

4  

Domaradz  
Domaradz  

od Nr 741 do Nr 760  
od Nr 817 do Nr 915  

5  

Golcowa  
Golcowa  

od Nr 1   do Nr 158  
od Nr 351 do Nr 585  

6  

Golcowa  

od Nr 159 do Nr 350  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Janiak

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »