| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/191/2012 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 18 grudnia 2012r.

w sprawie podziału Gminy Iwonicz-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym

Na podstawie art. 13 i art. 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. przepisy wyprowadzające ustawę kodeks wyborczy ( Dz.U. Nr 21 poz. 113 z póź.zm.) oraz art. 417 § 1, § 2, § 3 pkt.1, art. 418 § 1, art. 419 i art. 420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy ( Dz. U Nr 21 poz. 112 z póź.zm.) Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Iwonicz-Zdrój na 15 ( piętnaście ) okręgów wyborczych, ustala ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustalony w § 1 podział na okręgi wyborcze będzie miał zastosowanie do następnej kadencji organów samorządu terytorialnego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.

§ 4. Traci moc Uchwała nr XXIII/174/2012 Rady Miejskiej w Iwoniczu- Zdroju z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

3. Od uchwały wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Krośnie w terminie 5 dni od daty jej podania do publicznej wiadomości.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju


Bogusław Dmytrak


Załącznik do Uchwały Nr XXIV/191/2012
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju
z dnia 18 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.docx

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Masterlease Polska

Firma leasingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »