| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/167/12 Rady Gminy Gorzyce

z dnia 20 grudnia 2012r.

określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gorzyce, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.), Rada Gminy Gorzyce uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wskazuje się przystanki komunikacyjne (zwane dalej przystankami), których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gorzyce, udostępnione dla operatorów i przewoźników.

2. Wykaz przystanków, o których mowa w ust. 1 zawiera załącznik do uchwały.

§ 2. 1. Określa się warunki korzystania z przystanków wskazanych w §1, zgodnie z treścią ust. 2.

2. Operator lub przewoźnik zobowiązany jest do:

1) wywieszenia na przystankach zatwierdzonych aktualnych rozkładów jazdy;

2) dbałości o stan techniczny (czytelność) wywieszonych na przystankach rozkładów jazdy;

3) korzystania z przystanków w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego oraz nie utrudniania zatrzymywania się pojazdów innych operatorów lub przewoźników;

4) dbałości o bezpieczeństwo pasażerów wsiadającym i wysiadających;

5) wykonywania przewozów według uzgodnionych rozkładów jazdy;

6) nie wykorzystywania przystanków jako miejsc postojowych, z wyjątkiem przystanku Gorzyce – Osiedle, gdzie dopuszcza się postój w czasie przerw pomiędzy kursami wynikającymi z rozkładu jazdy, jednak bez utrudniania realizacji rozkładu jazdy pojazdom innych operatorów lub przewoźników;

7) niezwłocznego informowania Urzędu Gminy Gorzyce o zmianie rozkładu jazdy bądź tras.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Mirosław Kopyto


Załącznik do Uchwały Nr XXXI/167/12
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gorzyce udostępnionych dla operatorów i przewoźników

Lp.

Nazwa przystanku

Miejscowość

Lokalizacja

1

Gorzyce-Osiedle

Gorzyce

Plac Mieszczańskiego

2

Wrzawy-Łapiszów

Wrzawy

skrzyżowanie dróg o nr: 100103R i 100104R

3

Wrzawy-Dąbrowa

Wrzawy

skrzyżowanie dróg o nr: 100104R i 100106R

4

Wrzawy-Pasternik

Wrzawy

droga nr 100103R

5

Furmany (skrzyżowanie)

Furmany

skrzyżowanie ulic: Tarnobrzeskiej, Kościelnej i Trześniowskiej

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

noRisk

noRisk to firma, która świadczy usługi prawne w zakresie wsparcia przy uzyskiwaniu odszkodowania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »