| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 132/XXV/2012 Rady Miejskiej w Radymnie

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Radymno

Na podstawie art.18 ust 2   pkt 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym [Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.] oraz art. 6l ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach [Dz. U. z   2012 r., poz. 391] Rada Miejska w   Radymnie uchwala, co następuje:  

§   1.   Z dniem 1   lipca 2013 r. właściciele nieruchomości położonych na terenie Miasta Radymno zobowiązani są do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta Radymno, miesięcznie, z   góry bez wezwania, w   terminie do 15-go dnia następnego miesiąca po miesiącu, w   którym odebrano odpady komunalne.  

§   2.   Opłata o   której mowa w   § 1, wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Radymno przelewem na rachunek bankowy Miasta Radymno o   numerze: BS Radymno: 26 9107 0007 2001 0002 7238 0004 lub w   kasie Urzędu Miasta Radymno.  

§   3.   Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi regulują odrębne uchwały i   wynikają one z   deklaracji o   wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub z   decyzji administracyjnych wydanych w   przypadku niezłożenia deklaracji przez właściciela nieruchomości, bądź złożenia deklaracji z   danymi nieodpowiadającymi rzeczywistości.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radymno.  

§   5.   1.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  

2.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Radymnie  


Karol   Janowski

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MojeBiuro24

MojeBiuro24.pl jest platformą dedykowaną biurom rachunkowym w celu ułatwienia pracy księgowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »