| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/175/2012 Rady Gminy Gać

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności

Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6k w związku z art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r., poz.391, t.j.)

Rada Gminy  Gać

uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczana jest jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2 lub § 3 niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 6,00 zł ., od osoby zamieszkującej daną nieruchomość jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 3. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 12,00 zł., od osoby zamieszkującej daną nieruchomość jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 4. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za odpady umieszczone w pojemniku o określonej pojemności dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) 120 litrów – 10,00zł

2) 240 litrów – 20,00zł.

3) 1100 litrów –110,00zł

§ 5. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za odpady umieszczone w pojemniku o określonej pojemności dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) 120 litrów – 20,00zł.

2) 240 litrów – 40,00zł.

3) 1100 litrów –220,00zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gać.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013r.

Przewodniczący Rady Gminy


Lesław Stańko

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Sobaś

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »