| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 155/XIX/12 Rady Gminy Krasiczyn

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawek tej opłaty

Na podstawie art. 6k ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 391) oraz art. 18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591, ze zm. ) Rada Gminy Krasiczyn uchwala co następuje :

§ 1. Wybiera się jako jeden z czynników iloczynu determinujących wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pochodzącymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość na terenie gminy, a stawkę opłat za jednego mieszkańca ustala się w wysokości 7,00 zł miesięcznie i jest ona drugim czynnikiem iloczynu o wysokości opłat.

§ 2. Stawka opłat o której mowa w § 1 uchwały ulega pomniejszeniu i wynosi 4,00 zł jeżeli odpady komunalne zbierane są i odbierane w sposób selektywny.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krasiczyn.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Krasiczyn


Irena Dybowska-Ryś

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SmartConsulting S.K.A.

SmartConsulting S.K.A. jest częścią SmartGoup Division, grupy firm powiązanych personalnie i kapitałowo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »