| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/177/12 Rady Miejskiej w Dukli

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i   art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami) oraz art. 6   "l" ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012 r. poz. 391) w   związku z   art. 10 ust. 1   ustawy z   dnia 1   lipca 2011 r. o   zmianie ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897), Rada Miejska w   Dukli uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Ustala obowiązek zapłaty przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: raz na dwa miesiące bez wezwania, w   terminie do 10 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.  

2.   Opłata o   której mowa w   ust.1 wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości na konto prowadzone przez Podkarpacki Bank Spółdzielczy w   Sanoku O/Dukla Nr 85 8642 1096 2010 9600 1833 0001 lub w   kasie Urzędu Miejskiego w   Dukli.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Dukli.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, z   mocą obowiązującą od dnia1 lipca 2013 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Andrzej   Dziedzic

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Jakubowska-Gregier

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »