| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/323/2012 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 6l ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 391)

Rada Miejska w Głogowie Małopolskim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest – bez wezwania - raz na kwartał przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych - w terminie do 15 dnia pierwszego miesiąca kwartału, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest – bez wezwania - raz w miesiącu przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

3. Termin uiszczenia pierwszej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1 i 2, upływa w dniu 15 lipca 2013 r.

§ 2. 1. Jeżeli obowiązek uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w trakcie okresu rozliczeniowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 i 2, opłata uiszczana jest – odpowiednio - w terminie 15 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się w terminie 15 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

§ 3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać można w kasie Urzędu Miejskiego w Głogowi Małopolskim lub na właściwy rachunek bankowy Gminy Głogów Małopolski.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogowa Małopolskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim


Aleksander Jurek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TomTom

Założona w 1991 firma TomTom (AEX:TOM2) jest wiodącym na świecie dostawcą produktów i usług lokalizacyjnych i nawigacyjnych ukierunkowanym na dostarczenie wszystkim kierowcom najlepszych na świecie rozwiązań nawigacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »