| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/219/2012 Rady Miejskiej w Pilźnie

z dnia 18 grudnia 2012r.

w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6k i 6j ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) Rada Miejska w Pilźnie uchwala, co następuje:

§ 1. 1) Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że w przypadku nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy opłata za gospodarowanie odpadami stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2.

§ 2. 1) Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1 w wysokości 12.00 zł miesięcznie.

2) Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 6.00 zł miesięcznie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pilzna.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pilźnie


Wiesław Ciszczoń


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6j ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 oku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada zobowiązana została do dokonania wyboru w drodze uchwały jednej z określonych w art. 6j metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dopuszcza kilka sposobów naliczania opłaty, uzależniając ją:
1. od liczby mieszkańców zamieszkujących dana nieruchomość lub,
2. od ilości zużytej wody z danej nieruchomości lub,
3. od powierzchni mieszkalnej.
Rada gminy może również określić jedną stawkę opłaty dla gospodarstwa domowego.
Zaproponowana w projekcie uchwały metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, to iloczyn liczby mieszkańców, zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. Zgodnie z art. 6k ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada w celu upowszechnienie selektywnej zbiórki odpadów „u źródła” określiła niższą stawkę opłaty, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pilźnie


Wiesław Ciszczoń

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ASCS-Consulting Biuro Rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »