| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/138/12 Rady Gminy Bojanów

z dnia 28 grudnia 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 40 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 7   ust. 3a ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012 r, poz. 391) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z   dnia 14 marca 2012 r. w   sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z   2012 r. poz. 299) Rada Gminy Bojanów uchwala, co następuje:  

§   1.   W uchwale Nr XIII /101 /12 Rady Gminy Bojanów z   dnia 14 czerwca 2012 roku w   sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transport nieczystości ciekłych wprowadza się następujące zmiany: §1 ust. 3   otrzymuje brzmienie:  

„ 3. Wymagania w   zakresie miejsc przekazywania nieczystości ciekłych: Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać udokumentowaną gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez podmiot użytkujący stację zlewną lub oczyszczalnię ścieków”.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Emil   Bieleń

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Rachunkowe BMGM Spółka z o.o.

Usługi księgowe i doradztwo biznesowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »