| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/124/2012 Rady Gminy Lutowiska

z dnia 12 grudnia 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15, art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6   k ust. 1   pkt. 1   w związku z   art. 6   j ust. 1   pkt. 1   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012 r., poz. 391- )Rada Gminy Lutowiska uchwala, co następuje:  

§   1.   Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w   przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy ustalona będzie, jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i   stawki opłaty określonej odrębną uchwałą.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lutowiska.  

§   3.   Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w   Urzędzie Gminy Lutowiska.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   lipca 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


mgr   Tadeusz   Kluz

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »