| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/241/2013 Rady Miejskiej w Kańczudze

z dnia 6 lutego 2013r.

w sprawie podziału miasta i gminy Kańczuga na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 14 i   art. 16 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.) oraz art. 12 § 1, § 2, § 3, § 11, § 12 i   § 13 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) Rada Miejska w   Kańczudze na wniosek Burmistrza Miasta i   Gminy Kańczuga uchwala, co następuje:  

§ 1.  

Dokonuje się podziału miasta i   gminy Kańczuga na stałe obwody głosowania, ustala się ich numery i   granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, jak w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§ 2.  

Ustalony w   § 1   podział na obwody głosowania w   przypadku wyborów samorządowych będzie miał zastosowania dopiero od wyborów przeprowadzonych w   związku z   upływem bieżącej kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego.  

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Kańczuga.  

§ 4.  

1.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  

2.   Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

3.   Od uchwały wyborcom, w   liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w   Przemyślu w   terminie 5   dni od daty podania jej do publicznej wiadomości.  


Załącznik do Uchwały Nr XXI/241/2013
Rady Miejskiej w Kańczudze
z dnia 6 lutego 2013 r.


Załącznik do uchwały Nr XXI/241/2013

Rady Miejskiej w Kańczudze

z dnia  6 lutego 2013 r.

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej

1

Miasto Kańczuga, ulice:

Słowackiego, Wincentego Witosa, 3 –go Maja, Kościuszki, Kwiatowa, Mickiewicza, Rynek, Szkolna, Świętej Barbary, Zakościelna, Zielona.

Ośrodek Kultury Miasta i Gminy                            w Kańczudze

Ul. Parkowa 1 A

37-220 Kańczuga

2

Sołectwa:

Bóbrka Kańczucka,

Krzeczowice.

Zespół Szkolno – Gimnazjalny                          w Krzeczowicach

Krzeczowice 56 A

37-220 Kańczuga

3

Sołectwa:

Łopuszka Wielka

Medynia Kańczucka.

Dom Kultury w Łopuszce Wielkiej

Łopuszka Wielka 134

37-222 Łopuszka Wielka

4

Sołectwo:

Pantalowice

 

Zespół Szkolno – Gimnazjalny                    w Pantalowicach

Pantalowice 158

37-224 Pantalowice

5

Sołectwa:

Rączyna,

Wola Rzeplińska

 

Zespół Szkolno – Gimnazjalny                   w Rączynie

Rączyna 146

37-223 Rączyna

6

Sołectwa:

Chodakówka,

Lipnik ,

Sietesz.

Dom Strażaka w Sieteszy

Sietesz 286

37-206 Sietesz

7

Sołectwo:

Siedleczka

Zespół Szkolno – Gimnazjalny                          w Siedleczce

Siedleczka 179

37-225 Siedleczka

8

Sołectwa:

Łopuszka Mała,

Niżatyce,

Żuklin.

Szkoła Podstawowa w Kańczudze

Ul. Szkolna 7

37-220 Kańczuga

 

9

Miasto Kańczuga, ulice:

11-go Listopada, 15-go Sierpnia, Adama Głowackiego, Bohaterów Westerplatte, Bolesława Płachcińskiego, Grunwaldzka, Karaszewicza – Tokarzewskiego, Kochanowskiego, Kolejowa, Leona Grzebyka, Leopolda Okulickiego, Marszałka Józefa Piłsudskiego, M. Konopnickiej, Parkowa, Sportowa, Lisa – Kuli, Polna, Sawickiego, Słoneczna, Węgierska, Władysława Kojdra, Wolności

Hala Sportowa w Kańczudze

Ul. Parkowa 10

37-220 Kańczuga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Emil   Drąg

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »