| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/7/2013 Rady Gminy w Birczy

z dnia 29 stycznia 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. O samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. ) oraz art. 6k,w związku z art.6j ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.z 2005r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.),

Rada Gminy w Birczy uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn : liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: w wysokości 9,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

2. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się stawkę opłaty o której mowa w ust.1 w wysokości 6,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

§ 3. W przypadku nieruchomości , na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest iloczyn zadeklarowanego rodzaju pojemnika i stawki za pojemnik ustalonej w niniejszej uchwale.

§ 4. 1. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik przy jednorazowym odbiorze odpadów zbieranych nieselektywnie:

1) o pojemności 120 l - 17,00 zł

2) o pojemności 240 l - 34,00 zł

3) o pojemności 1100 l - 160,00 zł

2. .Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się niższą stawkę opłaty za pojemnik przy jednorazowym odbiorze:

1) o pojemności 120 l - 11,00 zł.

2) o pojemności 240 l - 22,00 zł

3) o pojemności 1100 l - 99,00 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bircza.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Birczy


mgr inż. Wojciech Bobowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »