| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/218/12 Rady Miejskiej w Lesku

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek opłaty

Na podstawie oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 k ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r.,  poz. 391)

Rada Miejska w Lesku
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych :

1) Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonej w art. 6 j ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Opłata za gospodarowanie odpadami stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki określonej w ust. 2 lub 3.

2) Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieszanymi , od nieruchomości, o której mowa w ust. 1 w wysokości 12 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość.

3) Ustala się opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny , w wysokości 7,50 zł miesięcznie brutto od osoby zamieszkującej nieruchomość.

§ 2. 1. Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne ustala się stawkę opłaty za pojemnik odpadów zmieszanych:

1) o pojemności 1 100 l – w wysokości 93,44 zł

2) o pojemności 120 l – w wysokości 10,19 zł

3) o pojemności 60 l – w wysokości 5,10 zł

2. Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne ustala się stawkę opłaty za pojemnik odpadów wysegregowanych:

1) pojemności 1 100 l – w wysokości 66,74 zł

2) o pojemności 120 l – w wysokości 7,28 zł

3) o pojemności 60 l – w wysokości 3,64 zł

§ 3. Uchyla się Uchwałę Rady Miejskiej w Lesku Nr IV/14/11 z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie stawek górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Lesku.

§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku


mgr inż. Stanisław Tabisz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

StukPuk.pl

Jesteśmy grupą młodych ludzi zdrowo stukniętych na punkcie materiałów budowlanych, którzy pewnego dnia wpadli na pomysł, aby pasję i doświadczenie przekuć w sukces.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »