| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/287/2012 Rady Gminy Fredropol

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Przemyskiego Rada Gminy w Fredropol uchwala, co następuje:

§ 1. Następujące drogi położone na terenie Gminy Fredropol zalicza się do kategorii dróg gminnych:

1. Kniażyce do leśniczówki                                           - dł. 2430 mb odcinek G1

2. Fredropol do leśniczówki                                           - dł. 1957 mb odcinek G2

3. Kupiatycze – Darowice                                                         - dł. 1222 mb odcinek G3

4. Fredropol do Baszty                                                         - dł.  722 mb odcinek G4

5. Młodowice – Sierakośce                                           - dł. 2411 mb odcinek G5

6. Kłokowice – Młodowice                                           - dł. 1717 mb odcinek G6

7. Sóca PKS – Sierakośce                                                         - dł. 3232 mb odcinek G7

- odcinek G7.1                                                                       - dł. 2514 mb

- odcinek G7.2                                                                       - dł.   718 mb

8. Nowosiółki Dydyńskie – Huwniki                                           - dł. 1909 mb odcinek G8

9. Nowe Sady – żwirownia – krzyżówka                             - dł. 1718 mb odcinek G9

10. Fredropol – Kupiatycze                                                         - dł. 2636 mb odcinek G10

11. Kniażyce koło kościoła                                                         - dł.   305 mb odcinek L1

12. Kniażyce koło świetlicy                                                         - dł.   274 mb odcinek L2

13. Kniażyce na cmentarz                                                         - dł. 1875 mb odcinek L3

14. Darowice kolonia                                                         - dł. 1210 mb odcinek L4

15. Kolonia Kormanice koło Boryka                                           - dł. 1116 mb odcinek L5

16. Darowice na Zadębie                                                         - dł.   407 mb odcinek L6

17. Darowice koło świetlicy                                                         - dł.   499 mb odcinek L7

- odcinek L7.1                                                                       - dł    414 mb

- odcinek L7.2                                                                       - dł.     85 mb

18. Darowice do Ulanowskiego                                           - dł.   272 mb odcinek L8

19. Kupiatycze do Kulona                                                         - dł.   122 mb odcinek L9

20. Kupiatycze na cmentarz                                                         - dł.   405 mb odcinek L10

21. Kupiatycze wzdłuż potoku do Staszla                             - dł.   868 mb odcinek L11

- odcinek L11.1                                                                       - dł.   621 mb

- odcinek L11.2                                                                       - dł.   247 mb

22. Fredropol koło kościoła                                                         - dł.   614 mb odcinek L12

23. Fredropol przy Gminie                                                         - dł. 1329 mb odcinek L13

24. Fredropol wokół Gminy                                                         - dł.   410 mb odcinek L14

- odcinek L14.1                                                                       - dł.   351 mb

- odcinek L14.2                                                                       - dł.     59 mb

25. Fredropol centrum                                                         - dł.   174 mb odcinek L15

26. Kłokowice koło Łuczaka                                                         - dł.   906 mb odcinek L16

27. Sierakośce osiedle                                                         - dł. 1144 mb odcinek L17

28. Sierakośce oczyszczalnia                                           - dł.   480 mb odcinek L18

29. Nowe Sady górny koniec                                           - dł.   473 mb odcinek L19

30. Kalwaria – Huwniki                                                         - dł.   822 mb odcinek L20

- odcinek L20.1                                                                       - dł.   656 mb

- odcinek L20.2                                                                       - dł.   166 mb

31. Huwniki na Debry                                                         - dł.   630 mb odcinek L21

32. Huwniki koło świetlicy                                                         - dł.   460 mb odcinek L22

33. Makowa kolonia                                                                       - dł.   767 mb odcinek L23

- odcinek L23.1                                                                       - dł.   155 mb

- odcinek L23.2                                                                       - dł.   612 mb

34. Makowa za potokiem                                                         - dł. 1222 mb odcinek L24

- odcinek L24.1                                                                       - dł. 1177 mb

- odcinek L24.2                                                                       - dł.     45 mb

35. Rybotycze Rynek                                                         - dł.   358 mb odcinek L25

- odcinek L25.1                                                                       - dł.   292 mb

- odcinek L25.2                                                                       - dł.     66 mb

36. Rybotycze za mostem                                                         - dł.   312 mb odcinek L26

37. Gruszowa – Kopysno                                                         - dł.   683 mb odcinek L27

38. Gruszowa do Szczepanika                                           - dł.   676 mb odcinek L28

39. Leszczyny – Sopotnik                                                         - dł. 3360 mb odcinek L29

- odcinek L29.1                                                                       - dł 2950 mb

- odcinek L29.2                                                                       - dł.  410 mb

40. Kupiatycze koło Pelca                                                         - dł.  330 mb odcinek L30

41. Fredropol do Cyrana                                                         - dł.  455 mb odcinek L31

42. Huwniki osiedle                                                                       - dł.  527 mb odcinek L32

- odcinek L32.1                                                                       - dł.  309 mb

- odcinek L32.2                                                                       - dł.  218 mb

43. Huwniki Tartak                                                                       - dł. 1566 mb odcinek L33

- odcinek L33.1                                                                       - dł.  715 mb

- odcinek L33.2                                                                       - dł.  528 mb

- odcinek L33.3                                                                       - dł.  323 mb

44. Rybotycze ogrodowa                                                         - dł.  380 mb odcinek L34

§ 2. Szczegółowe położenie i przebieg dróg wymienionych w § 1 jest  oznaczone na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Tracą moc uchwały Nr XX/151/08 z dnia 20.05.2008 r. i Nr VIII/72/03 z dnia 28.08.2003 r. Rady Gminy Fredropol

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego .

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Podbilski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/287/2012
Rady Gminy Fredropol
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/287/2012
Rady Gminy Fredropol
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/287/2012
Rady Gminy Fredropol
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/287/2012
Rady Gminy Fredropol
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/287/2012
Rady Gminy Fredropol
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/287/2012
Rady Gminy Fredropol
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXV/287/2012
Rady Gminy Fredropol
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXV/287/2012
Rady Gminy Fredropol
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXV/287/2012
Rady Gminy Fredropol
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXV/287/2012
Rady Gminy Fredropol
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXV/287/2012
Rady Gminy Fredropol
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXV/287/2012
Rady Gminy Fredropol
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik12.pdf

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXXV/287/2012
Rady Gminy Fredropol
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik13.pdf

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXXV/287/2012
Rady Gminy Fredropol
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik14.pdf

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXXV/287/2012
Rady Gminy Fredropol
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik15.pdf

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XXXV/287/2012
Rady Gminy Fredropol
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik16.pdf

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr XXXV/287/2012
Rady Gminy Fredropol
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik17.pdf

Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr XXXV/287/2012
Rady Gminy Fredropol
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik18.pdf

Załącznik Nr 19 do Uchwały Nr XXXV/287/2012
Rady Gminy Fredropol
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik19.pdf

Załącznik Nr 20 do Uchwały Nr XXXV/287/2012
Rady Gminy Fredropol
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik20.pdf

Załącznik Nr 21 do Uchwały Nr XXXV/287/2012
Rady Gminy Fredropol
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik21.pdf

Załącznik Nr 22 do Uchwały Nr XXXV/287/2012
Rady Gminy Fredropol
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik22.pdf

Załącznik Nr 23 do Uchwały Nr XXXV/287/2012
Rady Gminy Fredropol
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik23.pdf

Załącznik Nr 24 do Uchwały Nr XXXV/287/2012
Rady Gminy Fredropol
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik24.pdf

Załącznik Nr 25 do Uchwały Nr XXXV/287/2012
Rady Gminy Fredropol
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik25.pdf

Załącznik Nr 26 do Uchwały Nr XXXV/287/2012
Rady Gminy Fredropol
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik26.pdf

Załącznik Nr 27 do Uchwały Nr XXXV/287/2012
Rady Gminy Fredropol
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik27.pdf

Załącznik Nr 28 do Uchwały Nr XXXV/287/2012
Rady Gminy Fredropol
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik28.pdf

Załącznik Nr 29 do Uchwały Nr XXXV/287/2012
Rady Gminy Fredropol
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik29.pdf

Załącznik Nr 30 do Uchwały Nr XXXV/287/2012
Rady Gminy Fredropol
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik30.pdf

Załącznik Nr 31 do Uchwały Nr XXXV/287/2012
Rady Gminy Fredropol
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik31.pdf

Załącznik Nr 32 do Uchwały Nr XXXV/287/2012
Rady Gminy Fredropol
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik32.pdf

Załącznik Nr 33 do Uchwały Nr XXXV/287/2012
Rady Gminy Fredropol
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik33.pdf

Załącznik Nr 34 do Uchwały Nr XXXV/287/2012
Rady Gminy Fredropol
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik34.pdf

Załącznik Nr 35 do Uchwały Nr XXXV/287/2012
Rady Gminy Fredropol
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik35.pdf

Załącznik Nr 36 do Uchwały Nr XXXV/287/2012
Rady Gminy Fredropol
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik36.pdf

Załącznik Nr 37 do Uchwały Nr XXXV/287/2012
Rady Gminy Fredropol
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik37.pdf

Załącznik Nr 38 do Uchwały Nr XXXV/287/2012
Rady Gminy Fredropol
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik38.pdf

Załącznik Nr 39 do Uchwały Nr XXXV/287/2012
Rady Gminy Fredropol
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik39.pdf

Załącznik Nr 40 do Uchwały Nr XXXV/287/2012
Rady Gminy Fredropol
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik40.pdf

Załącznik Nr 41 do Uchwały Nr XXXV/287/2012
Rady Gminy Fredropol
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik41.pdf

Załącznik Nr 42 do Uchwały Nr XXXV/287/2012
Rady Gminy Fredropol
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik42.pdf

Załącznik Nr 43 do Uchwały Nr XXXV/287/2012
Rady Gminy Fredropol
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik43.pdf

Załącznik Nr 44 do Uchwały Nr XXXV/287/2012
Rady Gminy Fredropol
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik44.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bernard Waszczyk

Analityk rynku funduszy inwestycyjnych Open Finance.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »