| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/231/13 Rady Gminy Korczyna

z dnia 15 marca 2013r.

o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Korczyna, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym m /Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005r Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 , z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679 i Nr 134, poz. 777, Nr 149 poz. 887 i Nr 217 poz. 1281, z 2012r. poz. 567/,art. 15 ust. 2 w związku z art. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011r. Nr 5 poz. 13 i Nr 228 poz. 1368), Rada Gminy Korczyna uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/75/11 Rady Gminy Korczyna z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Korczyna, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1, ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Wykaz przystanków komunikacyjnych, o których mowa w ust. 1 określają załączniki: nr 1 i nr 2 do uchwały.

2. Załącznik do uchwały zastępuje się załącznikami: nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Korczyna.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/231/13
Rady Gminy Korczyna
z dnia 15 marca 2013 r.

PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA KORCZYNA UDOSTĘPNIONYCH DLA OPERATORÓW LUB PRZEWOŹNIKÓW - ZLOKALIZOWANYCH PRZY DROGACH POWIATOWYCH I GMINNYCH (Z UWZGLĘDNIENIENIEM NUMERÓW PRZYSTANKÓW)


L.p


Nr drogi


Kategoria drogi
Nazwa drogi


Miejscowość,
ulica


Nazwa
przystanku


Lokalizacja
km


Strona


Nr ewid.
przystanku


Standard
przystanku

1

1 14855R

Droga gminna
Korczyna - Posterunek MO - UG

Korczyna, ul. Rynek

Korczyna – Rynek

0 + 202

P

02

PA-w

2

1 14824R

Droga gminna
Korczyna – Załęże I

Korczyna, ul. Fredry

ul. A. Fredry – k. szkoły

0 + 558

P

04

PA-z

3

1 14824R

Droga gminna
Korczyna – Załęże I

Korczyna, ul. A. Fredry

ul. A. Fredry – k. szkoły

0 + 486

L

01

PA-z

4

1 14832R

Droga gminna
Zawiśle – Górska Karczma

Korczyna,  ul. Zawiśle

ul. Zawiśle I

0 + 150
0 + 150

L
P

05
06

PA
PA

5

1 14832R

Droga gminna
Zawiśle – Górska Karczma

Korczyna, ul. Zawiśle

ul. Zawiśle II

1 + 448
1 + 448

L
P

03
08

PA-w
PA

6

1 14832R

Droga gminna
Zawiśle – Górska Karczma

Korczyna,  ul. Zawiśle

ul. Zawiśle - skrzyżowanie

1 + 700

P

10

PA-w

7

1 14834R

Droga gminna - Kombornia–Górska Karczma-Budy Wolskie

Kombornia

Kombornia - Górska

0 + 920

L

07

ZA-w

8

2549/2

Droga gminna

Korczyna, ul. Krośnieńska

Łącznik drogi powiatowej z wojewódzką

0 + 023

P

12

PA-w

9

1963R

Droga powiatowa
Korczyna - Sporne

Korczyna, ul. Armii Krajowej

ul. A. Krajowej – Zwierzeń za mostem

0 + 900
0 + 900

P
L

46
45

PA
PA

10

1963R

Droga powiatowa
Korczyna - Sporne

Korczyna, ul. Sporne

ul. Sporne - k.Domu Ludowego

2 + 397
2 + 397

L
P

47
48

ZA-w
PA

11

1964R

Droga powiatowa
Korczyna - Zawiśle

Korczyna, ul. Ogrodowa

ul. Ogrodowa I-Górna Wieś

0 + 430
0 + 430

P
L

38
39

PA-w
PA

12

1964R

Droga powiatowa
Korczyna - Zawiśle

Korczyna,  ul. Ogrodowa

ul. Ogrodowa II

1 + 041
1 + 041

L
P

41
40

PA
PA

13

1964R

Droga powiatowa
Korczyna - Zawiśle

Korczyna,  ul. Ogrodowa

ul. Ogrodowa – Łazy skrzyżowanie

1 + 725
1 + 725

L
P

43
42

PA-w
PA

14

1964R

Droga powiatowa
Korczyna - Zawiśle

Korczyna, ul. Ogrodowa

ul. Ogrodowa - Łazy

2 + 315

P

44

ZA-w

15

1965R

Droga powiatowa – Korczyna - Kombornia - Budy Komborskie

Korczyna, ul. Spokojna

ul. Spokojna - Stawki

0 + 622
0 + 622

L
P

29
30

PA-w
PA

16

1965R

Droga powiatowa – Korczyna - Kombornia - Budy Komborskie

Korczyna, ul. Spokojna

ul. Spokojna – za ul. Poprzeczną

1 + 360
1 + 360

L
P

31
32

PA
PA

17

1965R

Droga powiatowa – Korczyna - Kombornia - Budy Komborskie

Korczyna, ul. Spokojna

ul. Spokojna - Burkot

1 + 840
1 + 840

L
P

33
34

PA-w
PA

18

1965R

Droga powiatowa – Korczyna - Kombornia - Budy Komborskie

Korczyna,  ul. Spokojna

ul. Spokojna – Burkot II

2 + 300

L

35

ZA-w

19

1966R

Droga powiatowa
Korczyna - Jabłonica

Korczyna,  ul. Pigonia

ul. Pigonia - Olszyny

1 + 340
1 + 340

P
L

04
03

PA-w
PA

20

1967R

Droga powiatowa Korczyna – Krościenko Wyżne

Korczyna, ul. Akacjowa

ul. Akacjowa - Dół

0 + 860
0 + 860

P
L

02
01

PA-w
PA

21

1962R

Droga powiatowa Krosno– Głębokie – Czarnorzeki – Jasienica Rosielna

Korczyna, ul. Podzamcze

ul. Podzamcze

3 + 538
3 + 538

P
L

50
49

PA-w
PA

22

1966R

Droga powiatowa
Korczyna - Jabłonica

Kombornia

Kombornia - Dział

3 + 005
3 + 005

P
L

06
05

PA-w
PA

23

2062R

Droga powiatowa
Olszyny – Jabłonica Polska

Kombornia

Kombornia - Dół

0 + 930
0 + 930

P
L

08
07

PA-w
PA

24

2062R

Droga powiatowa
Olszyny – Jabłonica Polska

Kombornia

Kombornia - centrum

1 + 740
1 + 740

P
L

10
09

ZA-w
PA

25

2062R

Droga powiatowa
Olszyny – Jabłonica Polska

Kombornia

Kombornia – Ośrodek Zdrowia

2 + 195
2 + 195

L
P

11
12

PA-w
PA

26

2062R

Droga powiatowa
Olszyny – Jabłonica Polska

Kombornia

Kombornia - Wytrząska

0 + 500
0 + 500

P
L

14
13

PA-w
PA

27

1969R

Droga powiatowa
Kombornia (Dół) - Kombornia

Kombornia

Kombornia - Sośnina

0 + 830
0 + 830

L
P

15
16

PA-w
PA

28

1965R

Droga powiatowa Korczyna – Kombornia – Budy Komborskie

Kombornia

Kombornia - Potok

3 + 560
3 + 560

P
L

36
37

ZA-w
PA

29

2027R

Droga powiatowa
Wola Jasienicka – Budy Komborskie

Wola Komborska

Wola Komborska - Góra

3 + 474
3 + 474

P
L

24
23

PA-w
PA

30

2027R

Droga powiatowa
Wola Jasienicka – Budy Komborskie

Wola Komborska

Wola Komborska – Dom Ludowy

1 + 954
1 + 954

P
L

22
21

PA-w
PA

31

2027R

Droga powiatowa
Wola Jasienicka – Budy Komborskie

Wola Komborska

Wola Komborska – Dół

1 + 010
1 + 010

P
L

20
19

PA-w
PA

32

2027R

Droga powiatowa
Wola Jasienicka – Budy Komborskie

Wola Komborska

Wola Komborska k. kopalni

0 + 150
0 + 150

P
L

18
17

PA
PA

33

1971R

Droga powiatowa
Krościenko Wyżne - Iskrzynia

Iskrzynia, ul. Podkarpacka

Iskrzynia - sklep

2 + 790
2 + 790

P
L

26
25

PA-w
PA

34

1972R

Droga powiatowa
Iskrzynia – Haczów - Trześniów

Iskrzynia, ul. Słoneczna

Iskrzynia od Haczowa

1 + 280

L

27

PA-w

35

1972R

Droga powiatowa
Iskrzynia – Haczów - Trześniów

Iskrzynia, ul. Słoneczna

Iskrzynia – ul. Słoneczna

1 +180

P

28

ZA

36

1962R

Droga powiatowa Krosno– Głębokie Czarnorzeki – Jasienica Rosielna

Czarnorzeki

Czarnorzeki – wieża telewizyjna

0 + 800
0 + 800

L
P

51
52

PA-w
PA

37

1962R

Droga powiatowa Krosno– Głębokie  Czarnorzeki – Jasienica Rosielna

Czarnorzeki

Czarnorzeki  k. kościoła

1 + 275
1 + 275

P
L

54
53

ZA-w
PA

38

1927R

Droga powiatowa
Węglówka – Wysoka Strzyżowska

Węglówka

Węglówka - kopalnia

4 + 550
4 + 550

P
L

64
63

PA-w
PA

39

1927R

Droga powiatowa
Węglówka – Wysoka Strzyżowska

Węglówka

Węglówka - szkoła

3 + 530
3 + 530

P
L

62
61

PA-w
PA

40

1927R

Droga powiatowa
Węglówka – Wysoka Strzyżowska

Węglówka

Węglówka - Spółdzielnia

2 + 757
2 + 757

P
L

60
59

PA-w
PA

41

1927R

Droga powiatowa
Węglówka – Wysoka Strzyżowska

Węglówka

Węglówka - Dół

1 + 480
1 + 480

P
L

58
57

PA-w
PA

42

1927R

Droga powiatowa
Węglówka – Wysoka Strzyżowska

Węglówka

Węglówka od Wysokiej

0 + 415
0 + 415

P
L

56
55

ZA-w
PA

              Legenda:

Standard przystanku :

1. ZA       –   zatoka autobusowa

2. PA        -  przystanek autobusowy

3. ZA-w   -  zatoka autobusowa z wiatą przystankową

4. PA-w    -  przystanek autobusowy z wiatą przystankową


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/231/13
Rady Gminy Korczyna
z dnia 15 marca 2013 r.

WYKAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA KORCZYNA UDOSTĘPNIONYCH DLA OPERATORÓW LUB PRZEWOŹNIKÓW – ZLOKALIZOWANYCH PRZY DROGACH: KRAJOWEJ i WOJEWÓDZKIEJ

Lp.

Nazwa miejscowości/ulicy

Nazwa

Lokalizacja – kategoria drogi

1.

Korczyna -ul. Krośnieńska

ul. Krośnieńska - Załęże

Droga wojewódzka Lutcza – Krosno nr 991

2.

Korczyna-ul. Krośnieńska

ul. Krośnieńska

Droga wojewódzka Lutcza - Krosno nr 991

3.

Korczyna ul. Krośnieńska

ul. Krośnieńska

Droga wojewódzka Lutcza Krosno nr 991

4.

Korczyna ul. Gen. Szeptyckiego

ul. Gen. Szeptyckiego-skrzyżowanie

Droga wojewódzka Lutcza - Krosno nr 991

5.

Korczyna ul. Gen. Szeptyckiego

ul. Gen. Szeptyckiego
skrzyżowanie

Droga wojewódzka Lutcza Krosno nr 991

6.

Korczyna-ul.Bpa. Pelczara

ul. Bpa Pelczara

Droga wojewódzka Lutcza - Krosno nr 991

7.

Korczynaul. Bpa Pelczara

ul. Bpa Pelczara

Droga wojewódzka Lutcza Krosno nr 991

8.

Korczyna-ul. Bpa Pelczara

ul. Bpa. Pelczara - Działy

Droga wojewódzka Lutcza Krosno nr 991

9.

Korczyna ul. Bpa Pelczara

ul. Bpa Pelczara - Działy

Droga wojewódzka Lutcza Krosno nr 991

10.

Korczyna-ul. Bpa Pelczara

ul. Bpa Pelczara – zajazd

Droga wojewódzka Lutcza – Krosno nr 991

11.

Korczyna ul. Bpa Pelczara

ul. Bpa Pelczara - zajazd

Droga wojewódzka Lutcza Krosno nr 991

12.

Wola Komborska

Wola Komborska - Góra

Droga krajowa Radom –Barwinek Nr 9

13.

Wola Komborska

Wola Komborska-Góra

Droga krajowa Radom –Barwinek Nr 9

14.

Iskrzynia ul. Podkarpacka

Iskrzynia - skrzyżowanie

Droga krajowa Radom-Barwinek Nr 9

15.

Iskrzynia ul. Podkarpacka

Iskrzynia –Spółdz. –Szkoła

Droga krajowa Radom-Barwinek Nr 9

16.

Iskrzynia ul. Podkarpacka

Iskrzynia – Kościół

Droga krajowa Radom-Barwinek Nr 9

17.

Iskrzynia ul. Podkarpacka

Iskrzynia – Zagórze I

Droga krajowa Radom-Barwinek Nr 9

18.

Iskrzynia ul. Podkarpacka

Iskrzynia – Zagórze II

Droga krajowa Radom-Barwinek Nr 9

19.

Czarnorzeki

Czarnorzeki

Droga wojewódzka Lutcza Krosno nr 991

20.

Czarnorzeki

Czarnorzeki

Droga wojewódzka Lutcza Krosno nr 991

21.

Węglówka

Węglówka- skrzyżowanie

Droga wojewódzka Lutcza Krosno Nr 991

22.

Węglówka

Węglówka - skrzyżowanie

Droga wojewódzka Lutcza Krosno nr 991

23.

Krasna

Krasna – Mała

Droga wojewódzka Lutcza – Krosno Nr 991

24.

Krasna

Krasna – Mała

Droga wojewódzka Lutcza – Krosno Nr 991

25.

Krasna

Krasna sklep

Droga wojewódzka Lutcza – Krosno Nr 991

26.

Krasna

Krasna sklep

Droga wojewódzka Lutcza – Krosno Nr 991

27.

Krasna

Krasna

Droga wojewódzka Lutcza – Krosno Nr 991

28.

Krasna

Krasna

Droga wojewódzka Lutcza – Krosno Nr 991

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Konstancja Gierba

Departament Prawa Pracy - kancelaria RK LEGAL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »