| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/143/2013 Rady Gminy Lutowiska

z dnia 19 marca 2013r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) Rada Gminy Lutowiska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest uiszczana miesięcznie do dnia 10 każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy.

2. Tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- przelew na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lutowiska nr 26862100072001000088460026

- gotówkowo w kasie Urzędu Gminy Lutowiska.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lutowiska.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lutowiska.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXII/125/2012 z dnia 12 grudnia 2012r. r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /Dz. Urz. Woj. Podk. Z 2013r, poz. 759/

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Tadeusz Kluz Kluz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Forum Doradców Podatkowych

Praktyczne publikacje dla przedsiębiorców, księgowych, doradców podatkowych i kandydatów na doradców podatkowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »