| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne nr 1/2013 Burmistrza Miasta Jasła

z dnia 25 lutego 2013r.

zawarte pomiędzy Gminą Brzyska a Gminą Miasto Jasło dotyczące powierzenia zadania publicznego w zakresie organizacji i realizacji lokalnego transportu zbiorowego

§   1.   Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Miastu Jasło wykonania zadania publicznego w   zakresie organizacji i   realizacji lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Brzyska.    

§   2.   Zadanie będące przedmiotem porozumienia Miasto Jasło będzie wykonywało na obszarze Gminy Brzyska poprzez swój samorządowy zakład budżetowy działający pod nazwą Zakład Miejskiej Komunikacji Samochodowej w   Jaśle /ul.P.Skargi 84/, zwany dalej ZMKS.    

§   3.   Realizacja zadania, o   którym mowa w   § 1   niniejszego porozumienia polegała będzie na publicznym przewozie osób i   ich bagażu wykonywanym jako przewozy regularne:    

1)   Wykonywane wg.rozkładu jazdy podanego do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na przystankach:    

2)   Podczas których wsiadanie i   wysiadanie pasażerów odbywało się będzie na przystankach określonych w   rozkładach jazdy.    

§   4.   Pokrycie kosztów realizacji powierzonego zadania następowało będzie z   dochodów uzyskanych z   tytułu sprzedaży biletów na trasach przewozu realizowanych na terenie Gminy Brzyska przez ZMKS oraz dopłaty przez Gminę Brzyska do kosztów realizacji powierzonego zadania w   wysokości 30.000,00 zł rocznie.    

§   5.   Dopłata do kosztów realizacji powierzonego zadania, o   której mowa w   § 4   niniejszego porozumienia, płatna będzie w   równych ratach miesięcznych w   wysokości po 2.500,00 zł każda.    

§   6.   Przejęcie zadania publicznego,o którym mowa w   § 1   niniejszego porozumienia, przez Miasto Jasło następuje od dnia 1   stycznia 2013 r. i   obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013 r.    

§   7.   Porozumienie niniejsze może zostać wypowiedziane przez każdą ze stron z   zachowaniem 3   miesięcznego terminu wypowiedzenia liczonego na koniec miesiąca kalendarzowego .    

§   8.   Każda zmiana polegająca na likwidacji kursu, zmiany jego godzin wymaga uzgodnienia z   Gminą Brzyska.    

§   9.   W terminie do dnia 31 grudnia 2013 r Miasto Jasło przedstawi Gminie Brzyska pisemną informację o   sposobie wykorzystania otrzymanej dopłaty.    

§   10.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i   ustawy o   finansach publicznych.    

§   11.   Porozumienie sporządzono w   4 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla Miasta Jasło i   Gminy Brzyska.    

 

Burmistrz Miasta Jasła  


Andrzej   Czernecki

Wójt Gminy Brzyska  


Rafał   Papciak

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dittmajer i Wspólnicy sp. k.

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »