| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/391/2013 Rady Miejskiej Jasła

z dnia 3 kwietnia 2013r.

zmieniająca uchwałę nr XLI/386/2013 Rady Miejskiej Jasła z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta Jasła

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.) Rada Miejska Jasła uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLI/386/2013 Rady Miejskiej Jasła z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta Jasła wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 ust.1 uchwały otrzymuje brzmienie:

Dotacja celowa udzielana jest na każde dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym i przeznaczana jest wyłącznie na dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym.;

2) Załącznik do uchwały nr XLI/386/2013 Rady Miejskiej Jasła z dnia 18 marca 2013 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jasła.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jasła


Leszek Zduński


Załącznik do Uchwały Nr XLII/391/2013
Rady Miejskiej Jasła
z dnia 3 kwietnia 2013 r.

WNIOSEK
O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA JASŁA NA ROK

1……………………………………………………………………………………………….

( nazwa lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek/klub dziecięcy)

2………………………………………………………………………………………………

( siedziba lub adres podmiotu prowadzącego żłobek/klub dziecięcy – miejscowość, ulica, nr lokalu, kod pocztowy)

3……………………………………………………………………………………………….

( forma organizacyjna opieki żłobek, klub dziecięcy)

4…………………………………………………………………………………………….

( miejsce prowadzenia żłobka/klubu dziecięcego – miejscowość, ulica, nr lokalu, kod pocztowy, nr tel.)

5…………………………………………………………………………………………

(Liczba dzieci objętych opieką w żłobku/klubie dziecięcym, w rozbiciu na każdy miesiąc)

6…………………………………………………………………………………………..

( nazwa banku oraz numer konta bankowego, na które będzie przekazywana dotacja)

Załączniki do wniosku:

1. Oświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,

2. Zobowiązanie do informowania organu dotującego o zmianach:

              numeru konta bankowego, na który ma być przekazywana dotacja,

              nazwy lub imienia i nazwiska podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,

              miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.


POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ltdconsulting.pl

Biuro księgowe wzbogacone o doradztwo i consulting gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »