| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/404/13 Rady Miejskiej w Ropczycach

z dnia 15 kwietnia 2013r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/239/2004 r. Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze oraz trybu zgłaszania kandydatów do nagród

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 49 ust. A, art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118 poz. 1112 ze zm.), w związku z art. 13 pkt. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 179, poz. 1845), Rada Miejska w Ropczycach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/239/2004 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze oraz trybu zgłaszania kandydatów do nagród zmienia się treść § 1 ust. 1 pkt. 1 i 2 w ten sposób, że:

1) w okresie od wejścia w życie niniejszej uchwały do dnia 31.12.2013 r. otrzymują one brzmienie:

68 % środków funduszu przeznacza się na nagrody organu prowadzącego,

2) 32 % środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektorów szkół i dyrektorów placówek oświatowych;

2) począwszy od dnia 1.01.2014 r. otrzymują one brzmienie:

36 % środków funduszu przeznacza się na nagrody organu prowadzącego,

2) 64 % środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektorów szkół i dyrektorów placówek oświatowych..

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ropczyc.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


Józef Misiura

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KANCELARIA PRAWNA radca prawny Adam Sobota

Ekspert z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »