| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/404/13 Rady Miejskiej w Ropczycach

z dnia 15 kwietnia 2013r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/239/2004 r. Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze oraz trybu zgłaszania kandydatów do nagród

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 49 ust. A, art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118 poz. 1112 ze zm.), w związku z art. 13 pkt. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 179, poz. 1845), Rada Miejska w Ropczycach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/239/2004 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze oraz trybu zgłaszania kandydatów do nagród zmienia się treść § 1 ust. 1 pkt. 1 i 2 w ten sposób, że:

1) w okresie od wejścia w życie niniejszej uchwały do dnia 31.12.2013 r. otrzymują one brzmienie:

68 % środków funduszu przeznacza się na nagrody organu prowadzącego,

2) 32 % środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektorów szkół i dyrektorów placówek oświatowych;

2) począwszy od dnia 1.01.2014 r. otrzymują one brzmienie:

36 % środków funduszu przeznacza się na nagrody organu prowadzącego,

2) 64 % środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektorów szkół i dyrektorów placówek oświatowych..

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ropczyc.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


Józef Misiura

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska to kancelaria radców prawnych specjalizująca się w obsłudze prawnej spraw z zakresu szeroko pojmowanej własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego, własności przemysłowej, a także zagadnień dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie (nowe media).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »