| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/237/2013 Rady Powiatu Mieleckiego

z dnia 3 czerwca 2013r.

w sprawie ustalenia na 2013 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pózn. zm.) oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z pózn. zm.) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2013 roku maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym, Rada Powiatu Mieleckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi na koszt właściciela:

1) rower lub motorower – 100,00 zł,

2) motocykl – 200,00 zł,

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 440,00 zł,

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 550,00 zł,

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 780,00 zł,

6) pojazd o dopuszczalne masie całkowitej powyżej 16 t – 1.150,00 zł,

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 1.400,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się następujące wysokości opłat za przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego na koszt właściciela za każdą dobę:

1) rower lub motorower – 15,00 zł,

2) motocykl – 22,00 zł,

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 33,00 zł,

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 45,00 zł,

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 65,00 zł,

6) pojazd o dopuszczalne masie całkowitej powyżej 16 t – 120,00 zł,

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 180,00 zł.

2. Opłatę nalicza się za każdą rozpoczętą dobę przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym.

§ 3. Ustala się wysokość kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu,
w przypadku odstąpienia od jego usunięcia w wysokości 50% opłaty określonej w § 1 uchwały, odpowiednio do rodzaju pojazdu.

§ 4. Traci moc uchwała XXXVI/265/10 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mieleckiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego


Henryk Niedbała

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Wicha-Gajek

Koordynator ds. Marketingu i PR Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »