| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/27/2013 Rady Gminy Wielkie Oczy

z dnia 25 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wielkie Oczy w 2013 r. uchwalonego uchwałą Nr XXIV/10/2013 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 12 marca 2013 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)

Rada Gminy Wielkie Oczy uchwala co następuje:

§ 1. W programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wielkie Oczy w 2013 r. uchwalonego uchwałą Nr XXIV/10/2013 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 12 marca 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 4:

- ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"Odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone przez OSP Wielkie Oczy za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, oraz nie będzie zadawał im cierpienia."

- ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt rannych (w szczególności w przypadkach zdarzeń drogowych) oraz odebranych w wyniku działania uprawnionych służb i instytucji a wynikających realizowania zapisów Ustawy o Ochronie Zwierząt sprawowana będzie przez lek. wet. Bogusława Cioch zam. Lubaczów."

- ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"Monitorowanie i dokarmianie największych skupisk kotów wolno żyjących na terenie Gminy Wielkie Oczy, w celu zapewnienia im opieki i ograniczenia rozrodczości, odbywać się będzie w formie wolontariatu."

- ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"Zwierzęta gospodarskie wymagające natychmiastowej opieki kierowane będą do gospodarstwa rolnego Pana Piotra Jacyk zam. Kobylnica Wołoska."

2. w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"Nałożenie obowiązków na osoby utrzymujące zwierzęta domowe, wynikających z uchwały Nr XXI/53/2012 Rady Gminy Wielkie Oczy z dn. 4 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielkie Oczy."

3. § 10 otrzymuje brzmienie:

"Program realizowany będzie z funduszy Gminy Wielkie Oczy zapisanych w budżecie jednostki na rok 2013 w kwocie 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). W tym:

1) utrzymanie bezdomnych zwierząt 600 zł,

2) dokarmianie kotów 100 zł,

3) opieka weterynaryjna 150 zł,

4) wyławianie bezdomnych zwierząt 150 zł."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielkie Oczy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy Wielkie Oczy


Antoni Mach

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Impel Facility Services spółka z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »