| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/2/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

z dnia 29 stycznia 2013r.

w sprawie zatwierdzenia projektu zmian w Statucie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

Na podstawie art. 67 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 18 ust. 2 pkt. 1 Statutu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego Nr 44, poz. 996 z dnia 2 czerwca 2010r.) Zgromadzenie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się projekt zmian w Statucie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki obejmujący następujące propozycje zmian:

1) § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

W skład Zarządu może wchodzić jedna osoba nie będąca członkiem Zgromadzenia;

2) w § 6 po ust. 2 dodaje się ust. 2a o następującym brzmieniu:

Osoby wchodzące w skład Zarządu mogą być zatrudniane w ramach stosunku pracy na podstawie wyboru. Warunki zatrudniania tych osób określa Uchwała Zgromadzenia.

§ 2. Projekt jednolitego tekstu Statutu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki uwzględniający propozycję zmian wynikające z niniejszej uchwały stanowi załącznik do uchwały.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu wszystkim gminom wchodzącym w skład Związku Gmin Dorzecza Wisłoki celem dokonania zmian w Statucie Związku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Wisłoki


Krzysztof Augustyn


Załącznik do Uchwały Nr XVIII/2/2013
Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Wisłoki
z dnia 29 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Statut Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Gekko Taxens

Jesteśmy zespołem konsultantów biznesowych, czołowych ekspertów w swoich dziedzinach. Specjalizujemy się w kompleksowym doradztwie podatkowym, prawnym oraz consultingu operacyjnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »