| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/187/2013 Rady Gminy Bojanów

z dnia 31 lipca 2013r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Bojanów

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/t.j Dz. U. z 2013 poz. 594 oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych/t.j Dz. U. z 2013 poz. 260/ Rada Gminy Bojanów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym w wysokości:

1/ zajęcie do 50% szerokości jezdni - 4 zł/m²

2/ zajęcie powyżej 50% szerokości jezdni - 8 zł/m²

3/ zajęcie chodnika w ciągu dróg - 4 zł/m²

4/zajęcie pozostałych elementów pasa drogowego - 4 zł/m²

2. Ustala się roczną stawkę opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w wysokości :

infoRgrafika

3. Ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam w wysokości:

1/ umieszczenie obiektów budowlanych - 0,40 zł/m²

2/ umieszczenie reklam 4 zł/m².

4. Ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w ust.1- 3 w wysokości - 4 zł/m².

§ 2. Traci moc uchwała Nr XII/103/2004 Rady Gminy Bojanów z dnia 24 września 2004 w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojanów.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Emil Bieleń

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

APRIL Polska Service sp. z o.o.

Multiagencja ubezpieczeniowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »