| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/65/2013 Rady Gminy Jarosław

z dnia 9 sierpnia 2013r.

w sprawie ustanowienia pomników przyrody

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.6 ust.1 pkt 6, art. 44 ust. 1, 2 i 3a, art.45 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r, poz. 627 z późn. zm ) po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, Rada Gminy Jarosław uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się pomnikami przyrody drzewa według załączonego wykazu drzew stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, rosnące na terenie parku w zespole pałacowo-folwarcznym w Pełkiniach stanowiące własność osoby prywatnej.

2. Drzewa opisane w ust. 1 podlegają ochronie w celu zachowania szczególnej wartości przyrodniczej i krajobrazowej, jako osobliwości przyrodnicze unikalne w skali kraju.

§ 2. W stosunku do pomników przyrody ustanowionych w § 1 zakazuje się:

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu;

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową odbudową utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;

4) umieszczania tablic reklamowych.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jarosław.             

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/65/2013
Rady Gminy Jarosław
z dnia 9 sierpnia 2013 r.

WYKAZ DRZEW NA DZIAŁCE NR 966 WE WSI PEŁKINIE, GMINA JAROSŁAWLp.


Nazwa gatunku polska/łacińska

Obwód pnia mierzonego na wys. 130 cm (cm)


Wysokość drzew (m)X (m)Y (m)H (m)B (DD.MMSS)L (DD.MMSS)

1

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Robinia biała (Robinia pseudoacaia L.)

312

20

5547053,78

8403318,38

183,92

50,030644

22,385973

2

Robinia biała (Robinia pseudoacaia L.)

359

22

5547046,67

8403325,02

184,98

50,030622

22,390007

3

Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.)

288

18

5547071,53

8403328,97

182,57

50,030702

22,390025

4

Magnolia japońska (Magnolia kobus DC.)

156 pk

14

5547006,19

8403295,13

189,22

50,030489

22,38586


5

Wierzba płacząca (Salix sepulcralis Simonk. 'Chrysocoma')


358


22


5547023,54


8403347,68


184,34


50,030548


22,390123

6

Olsza czarna (Alnys glutinosa(L) Geartn.)

249

17

5547045,65

8403355,73

181,55

50,03062

22,390162

7

Olsza czarna (Alnys glutinosa(L) Geartn.)

201, 229

16

5547025,91

8403386,6

180,79

50,030558

22,390318

8

Wiąz szypułkowy (Ulmus laevis Pall.)

327

21

5547031,74

8403408,64

181, 1

50,030578

22,390429

9

Olsza czarna (Alnys glutinosa(L) Geartn.)

262

18

5547025,36

8403414,61

181,16

50,030558

22,390459

10

Olsza czarna (Alnys glutinosa(L) Geartn.)

240

17

5546946,38

8403364,48

181,54

50,030299

22,390214

11

Olsza czarna (Alnys glutinosa(L) Geartn.)

238, 194

17

5546930,58

8403355,28

180,81

50,030248

22,39017

12

Cyprysik błotny (Taxodium distichum (L.)

257

18

5546901

8403302,49

180,93

50,030149

22,385907

13

Wiąz szypułkowy (Ulmus laevis Pall.)

305

20

5546918,8

8403266,69

186,25

50,030204

22,385726

14

Wiąz szypułkowy (Ulmus laevis Pall.)

302

20

5547054,52

8403277,55

185,17

50,030644

22,385768

15

Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior L.)

264

18

5547042,79

8403271,65

190,37

50,030606

22,385739

16

Wiąz szypułkowy (Ulmus laevis Pall.)

358

22

5547032,81

8403237,36

191,92

50,030572

22,385568

17

Wiąz szypułkowy (Ulmus laevis Pall.)

300

20

5547042,7

8403237,67

190,63

50,030604

22,385568

18

Cis pospolity (Taxus baccata L.)

220

16

5547025,57

8403145,76

193,85

50,030543

22,385108

19

Magnolia drzewiasta (Magnolia acuminata)

155

14

5547018,66

8403198,06

191,44

50,030524

22,385372

20

Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior L.)

274

19

5547015,34

8403235,08

193,24

50,030515

22,385558

21

Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior L.)

251

18

5547018,27

8403231,7

192,47

50,030524

22,385541

22

Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior L.)

269

18

5547014,8

8403224,31

192,95

50,030513

22,385504

23

Magnolia drzewiasta (Magnolia acuminata)

154

14

5546994,98

8403228,3

195,01

50,030449

22,385526

24

Grab pospolity (Carpinus betulus L.)

220

16

5546979,19

8403132,66

194, 52

50,030392

22,385046

25

Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior L.)

262

18

5546961,22

8403143,45

193,39

50,030334

22,385102

26

Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior L.)

252

18

5546930,31

8403052,87

203,45

50,030229

22,38465

27

Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior L.)

253

18

5546943,06

8403026,27

206,88

50,030269

22,384515

28

Grab pospolity (Carpinus betulus L.)

202

16

5546886,67

8403060,22

202,74

50,030088

22,384691

29

Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mili.)

347

21

5546869,9

8403138,82

196,13

50,030039

22,385087

30
32

Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior L.)

269

18

5546876,69

8403090,86

198,94

50,030058

22,384846

31

Orzech czarny (Juglans nigra L.)

235

17

5546792,8

8403035,19

206

50,025783

22,384574

32

Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior L.)

250

18

5546809,49

8403046,02

206,25

50,025838

22,384626

33

Buk pospolity (Fagus sylvatica L.)

332

21

5546821,01

8403137,42

198,31

50,02588

22,385085


34

Jesion wyniosły f. jednolistkowa (Fraxinus excelsior L. f. diversifolia (Aiton) Lingelsh.))

371

23

5546799,32

8403100,44

200,53

50,025808

22,384901

35

Buk pospolity (Fagus sylvatica L.)

304

20

5546768,94

8403131,55

196,12

50,025712

22,38506


36

Daglezja zielona (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco)

264

18

5546922,49

8403152,18

195

50,03021

22,38515

37

Wiąz szypułkowy (Ulmus laevis Pall.)

235

17

5546936,06

8403166,26

195,07

50,030254

22,385219

38

Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.)

248

18

5546922,32

8403217,52

201,72

50,030213

22,385478

39

Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior L.)

277

19

5546923,78

8403238,3

199, 6

50,030219

22,385582

Objaśnienia:

1) Z układu: Układ 2000, współrzędne płaskie XYH

2) Na układ: WGSb 84, współrzędne eliptyczne BLH

3) pk - pomiar pod koroną drzewa

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Kręcisz

Księgowa, ekonomistka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »