| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/260/2013 Rady Gminy Mielec

z dnia 31 lipca 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/201/2012 Rady Gminy Mielec z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie budżetu Gminy Mielec na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Mielec
uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXVI/ 201 /2012 Rady Gminy Mielec z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie

budżetu Gminy Mielec na rok 2013 wprowadza się poniższe zmiany:
§ 17otrzymuje brzmienie:

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie2 000 000,00 zł

w tym:

z tytułu kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie1 000 000,00 zł

2. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w terminie do 31 grudnia 2013 r. do kwoty190 000,00 zł

3. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń długoterminowych udzielanych przez Wójta Gminy do 31 grudnia 2014 r. w wysokości60 000,00 zł

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielec.

§ 3.

Nadzór na wykonaniem Uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielec.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mielec przez okres 1 miesiąca od daty jej uchwalenia.

                                                                                                               

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY MIELEC


MAGDALENA BANIA

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sandra Zawadzka

doradca podatkowy, specjalista z zakresu rozliczeń podatku od towarów i usług w jednostkach samorządu terytorialnego oraz procedur podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »